U Sixtů: Historie kauzy

U Sixtů: Historie kauzy


Příspěvek četlo

 866 total views

Přetiskujeme technické informace ke kauze dům u Sixtů.

Přesná identifikace

Č.p. 553, Sixtův dům, Celetná 2, č.p. 547 a 546, U Uherské koruny a U kamenného ptáka, Železná 3, Kamzíkova 10, č.p. 548, U jednorožce, U bílého koníčka, U zlatého noha, Bomšejský dům, Kamzíkova 5, Železná 1, Staroměstské náměstí 20, k. ú. Staré Město, Praha 1

 

Nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 – 299, 293, 294.
Vlastník: Bucentauro Trade, s.r.o., Kamzíková 1, Praha 1, Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1.
Stavební úřad Praha 1 dne 16.3.2006 zastavil stavební řízení.
MHMP OKP vydal dne 9.6.2006 poslední rozhodnutí na rekonstrukci areálu na hotel pod čj. 152828/2005.
MHMP OKP vyzval vlastníky dne 28.8.2006 pod čj. 314669/2006 o sdělení stavu přípravy rekonstrukce.
Dne 25.9.2006 sdělil jeden z vlastníků, že probíhá majetkoprávní jednání mezi vlastníky.
MHMP OKP zahájil dne 6.3.2007 pod čj. 314669/2006 řízení o uložení opatření podle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Vlastník učinil ve smyslu tohoto opatření nezbytné úpravy (kontrola plnění NPÚ HMP ze dne 27.3.2007).
Stav: objekty několik let vyklizeny, ke4.6.2007- stavba doposud nezačala (30. 4. 2009).
Stavební úřad MČ Praha 1 dopisem ze dne 21. 10. 2009 oznámil zahájení řízení o změně stavby, spočívající v prodloužení lhůty ne její dokončení do 31. 12. 2009 (stav ke dni 29. 10. 2009).
Obhlídkou nemovitosti dne 12.4.2011 bylo zjištěno, že budova A (Celetná ulice) je částečně užívaná a je ve stabilizovaném stavu, budova B (Kamzíkova ulice) je ve stabilizovaném stavu a na budově C (Kamzíkova ulice) je zhotovena nová provizorní střecha včetně okapních svodů.
Stavební úřad MČ Praha1 dne 24.1.2013 před vydáním rozhodnutí povolení prodloužení lhůty na dokončení stavby o 5 let provedl společně s MHMP OPP prohlídku stavby se závěrem: Na stavbě v současné době žádné stavební práce neprobíhají, stavební práce byly zastaveny v březnu 1997, stavebník předpokládá zahájení stavebních prací v roce 2014, což je podmíněno získáním stavebního povolení pro další objekt Celetná 8/556 a zadního traktu domu Staroměstské náměstí 17.
Dne 18.2.2013 představil na MHMP OPP projektant ateliéru MS architekti s.r.o. návrh stavebních úprav domů, které jsou předmětem projektu „Hotel u Sixtů“.
Pod čj. S – MHMP 218254/2014 ze dne 2. 7. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko k projektu pro stavební řízení na nové využití dvorní budovy domu č.p. 551, a celého objektu č.p. 556 na bytové účely a na propojení s objektem č.p. 553.
Odbor výstavby MČ Prahy 1 prodloužil lhůtu pro dokončení stavby hotelu Carlton – Ritz – U Sixtů (čp. 553, 556/1, 1094/1, 548/1, 547, 824) rozhodnutím čj. S – UMCP1/156361/2014/VÝS-Hd-1/553 ze dne 16.12.2014 do 31.12.2017.

 

Podpořte prosím online petici za ochranu domu u Sixtů

Odkaz na petici je zde.

V kategorii Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 12.5.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky