EK: Okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci

EK: Okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci


Příspěvek četlo

 555 total views

Evropska komise logo

V rámci monitoringu senátních dokumentů mne zaujal dokument Evropské komise: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Řešení uprchlické krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci. Celý dokument si můžete přečíst zde. Přetiskuji pasáže, které mne zaujaly.

 

“Během příštích čtrnácti dnů zajistí kontakt mezi členskými státy a UNHCR, aby mohla být stanovena praktická opatření pro realizaci programu přesídlení.”

 

“Spustit mechanismus civilní ochrany nebo vyžádat pohraniční jednotky rychlé reakce s žádostí o okamžitou praktickou pomoc EU a dalších členských států EU.”

 

“Všechny členské státy by měly:

tento týden určit národní kontaktní místa pro relokaci, aby kandidáti mohli být urychleně identifikováni a přesouváni; vyslat do Itálie a Řecka styčné úředníky, kteří budou na místě pomáhat s prověřováním; určit kapacity, které budou sloužit k přijímání relokovaných osob.

do konce září oznámit Komisi prostředky civilní ochrany, které budou připraveny k nasazení v rámci mechanismu civilní ochrany, pokud bude během letoška spuštěn,  zřídit systém plánování pro nepředvídané události pro případ možného nárůstu žádostí.

navýšit finanční prostředky na humanitární pomoc o 200 milionů EUR pro poskytnutí okamžitých prostředků v reakci na požadavky UNHCR a Světového potravinového programu a dalších příslušných organizací na okamžitou pomoc uprchlíkům,  navýšit v roce 2015 evropský nástroj sousedství o 300 milionů EUR za účelem navýšení regionálního svěřenského fondu EU zřízeného v reakci na krizi v Sýrii (fond Madad) a poskytnutí pomoci třetím zemím přijímajícím uprchlíky ze Sýrie. To společně s dalším přesměrováním finančních prostředků z nástroje předvstupní pomoci umožní v této fázi navýšení celkových finančních prostředků EU pro svěřenský fond na více než 500 milionů EUR.”

 

“V nadcházejících týdnech Komise Evropskému parlamentu a Radě navrhne tyto změny návrhu rozpočtu na rok 2016:

nový balíček 600 milionů EUR pro navýšení nouzového rozpočtu k financování Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost (Hranice) a pro zvýšení financování Frontexu, EASO a Europolu, aby byly připraveny na okamžité potřeby v souvislosti s řízením migrace, přijímáním a navracením osob a hraničními kontrolami,

navýšení humanitární pomoci o 300 milionů EUR, které budou připraveny na pokrytí základních potřeb uprchlíků, jako jsou potraviny a přístřeší.”

 

“EU by měla revidovat přidělování finančních prostředků EU Turecku tak, aby na opatření v souvislosti s uprchlíky byla v období 2015–2016 k dispozici celkem 1 miliarda EUR.”

 

“Členské státy by se měly okamžitě zavázat, že:

obnoví financování potravinové pomoci prostřednictvím Světového potravinového programu na úroveň roku 2014, aby byly stabilizovány dodávky potravin pro syrské uprchlíky, 4

jejich příspěvek bude odpovídat příspěvku z rozpočtu EU do regionálního svěřenského fondu EU zřízeného v reakci na krizi v Sýrii (fond Madad) na podporu syrských uprchlíků (v zemích mimo EU) tak, aby dosáhl celkem alespoň 1 miliardy EUR,

jejich příspěvek bude odpovídat finančnímu příspěvku EU ve výši 1,8 miliardy EUR do nouzového svěřenského fondu pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlení v Africe,

prostředky předběžného financování (více než 300 milionů EUR), které jsou nyní převáděny do členských států, okamžitě použijí na realizaci národních programů v rámci Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost (Hranice),

přezkoumají využívání svých programů strukturálních fondů z hlediska podpory opatření v souvislosti s migrací, aby mohly Komisi navrhnout změny.”

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 25.10.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky