Arch. Švábová: Význam propojení stavebního zákona se zákonem o ochraně památkového fondu a zákonem o veřejných zakázkách

Arch. Švábová: Význam propojení stavebního zákona se zákonem o ochraně památkového fondu a zákonem o veřejných zakázkách


Příspěvek četlo

 1,065 total views

svabova

Přetiskujeme text paní architektky Svábové.

Ve vládě se právě projednává novela stavebního zákona a novela zákona o veřejných zakázkách. Naše asociace zpracovala připomínky k novele zákona č. 20/1987 o ochraně památkového fondu. V části týkající se architektonického dědictví zdůrazňujeme souvislost a nezbytnost vzájemného propojení všech těchto tří zákonů – stavebního, památkového a tím i zákona o veřejných zakázkách. Požadujeme jedinou územně plánovací dokumentaci pro památkově chráněná území, zpracovanou podle územního plánu zóny (podle stavebního zákona), zahrnující požadavky památkové ochrany.

Dosavadní dvojí územně plánovací dokumentace – plán ochrany území (případně samostatný regulační plán) a plán územní – vyžaduje následnou koordinaci obou dokumentů, nezaručuje jednoznačný výstup a tím otevírá možnosti pro korupci.

Jednotná závazná územně plánovací dokumentace, zpracovaná v podrobnosti, která by umožnila nahrazovat územní rozhodnutí (zóna, m 1:1000), zpracovaná na základě kvalifikovaných rozborů stavu území z hlediska památkové ochrany, je naopak jediným prostředkem schopným potlačit korupci v této významné oblasti silně rozšířenou. Poskytovala by investorovi podklad již pro investiční záměr a zabránila by komerčnímu zneužívání chráněných území a systematickému ničení památkových hodnot. Stavebním úřadům by odpadly soudy za vymahatelné finanční náhrady (projektové dokumentace, černé stavby v chráněných oblastech, změn v územních rozhodnutích apod.)

V kategorii Ekonomika, Kultura, Legislativa, Program

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 25.10.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky