Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2014

Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2014


Příspěvek četlo

 649 total views

Poslanecka snemovna

 

Poslanecká sněmovna projednala dokument Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2014. Dokument je zde. Přetiskuji informace, které mne zaujaly.

Především mne zaujalo, že provozní náklady VZP (tzn. náklady, které nehradí platby za zdravotní služby) činí 5,3 mld Kč. Pro ilustraci relací: kompletní příjmy pro Akademii věd, která pokrývá 52 vědeckých ústavů, činí za rok 2014 4,7 miliardy Kč.

 

K 31. 12. 2014 bylo evidováno 10,4 mil. pojištěnců, z toho Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) registrovala 5,97 mil. pojištěnců tj. 57,3 % pojištěnců systému v. z. p. Provozování komerčního pojištění v systému v. z. p. účinné právní předpisy nepřipouštějí, a proto VZP ČR a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) provozují tento druh pojištění odděleně ve stoprocentně vlastněných dceřiných společnostech. V roce 2014 bylo ve zdravotních pojišťovnách zaměstnáno 5 818 osob s meziročním poklesem o 5 zaměstnanců.

 

Příjmy systému v. z. p. v roce 2014 ovlivnilo zvýšení částky vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob, za něž je plátcem pojistného stát, účinné od 1. 7. 2014, a to z 5 829 Kč na 6 259 Kč za kalendářní měsíc, tj. zvýšení platby za každého „státního pojištěnce“ o 58 Kč.

 

Celkové příjmy systému v. z. p. za rok 2014 činily 241,2 mld. Kč s meziročním nárůstem o 5,6 %. Příjmy z vlastního výběru pojistného dosáhly hodnoty 178,6 mld. Kč (meziroční nárůst o 3,8 %).

Příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát (dále „platba státu“), které spolu s výběrem pojistného podléhají stoprocentnímu přerozdělování, tvoří 24,8 % z celkových příjmů systému v. z. p. v hodnotě 59,9 mld. Kč. Celkový průměrný počet tzv. státních pojištěnců za rok 2014 dosáhl 6,1 mil. osob. V důsledku zvýšení vyměřovacího základu v listopadu 2013 a v druhé polovině roku 2014 meziročně platba státu vzrostla o 6,2 mld. Kč. Cash-flow zdravotních pojišťoven také na začátku roku dočasně posílila předsunutá platba ve výši 4,8 mld. Kč.

 

Pojistovny prijmy

 

Průměrné příjmy celkem na jednoho pojištěnce v roce 2014 dosáhly částky 23 167 Kč.

 

Vzp vydaje

 

Celkové výdaje systému v. z. p. na rok 2014 činily 239,0 mld. Kč s meziročním nárůstem o 4,0 %. V přepočtu na jednoho pojištěnce byly celkové výdaje systému v. z. p. ve výši 22 953 Kč. Nejvyšší výdaje celkem na jednoho pojištěnce měla VZP ČR ve výši 24 487 Kč a nejnižší OZP s částkou 19 952 Kč. Z toho výdaje na zdravotní služby ve výši 231,9 mld. Kč představovaly 97,0 % celkových výdajů s meziročním nárůstem o 4,0 %. Průměrné výdaje na zdravotní služby přepočtené na jednoho pojištěnce pak dosáhly hodnoty 22 268 Kč (nejvyšší u VZP ČR 23 771 Kč a nejnižší u OZP 19 316 Kč). Vykázané rozdíly ve výdajích za zdravotní služby mezi VZP ČR a skupinou ZZP byly
ovlivněny nejen rozdílnou skladbou pojištěnců, ale především smluvními vztahy s poskytovateli zdravotních služeb (PZS) a cenovými dodatky.

 

Provozní výdaje v roce 2014 klesly na 5,3 mld. Kč. Aktuální propočtené limity, limity zdravotně pojistných plánů a procenta jejich plnění viz tabulková příloha Tabulka č. 1a. Do provozních výdajů zdravotních pojišťoven patří např. mzdy včetně ostatních osobních nákladů, pojistné za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění, odměny členům statutárních orgánů, služby Centra mezistátních úhrad, úhrady za vedení centrálního registru, nákup metodik atd. Výdaje na investice z fondu reprodukce majetku (FRM) dosáhly hodnoty cca 1,2 mld. Kč.

Stav pohledávek v. z. p. celkem (v čisté výši bez opravných položek) k 31. 12. 2014 je 36,6 mld. Kč, z toho pohledávky za plátci pojistného činí 32,6 mld. Kč, tj. 89,2 %. Stav závazků v. z. p. celkem k 31. 12. 2014 je 33,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,5 mld. Kč. V tom závazky vůči PZS činí 32,5 mld. Kč, tj. 97,0 % z celku, závazky po lhůtě splatnosti nevykázala ani jedna ze ZP. Ve výši 7,9 mld. Kč jsou evidovány dohadné položky pasivní a dohadné položky aktivní v celkové výši 2,1 mld. KčStav opravných položek dosáhl k 31. 12. 2014 celkem hodnoty 30,5 mld. Kč. Tato kategorie pohledávek (součást tzv. „hrubé“ výše pohledávek) je nadále vymáhána na plátcích pojistného. Pouze z hlediska účetního jsou tyto položky vyjmuty z „čistých“ pohledávek a čtvrtletně přehodnocovány v souladu s účetními standardy.

V kategorii Dokumenty, Ekonomika

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 7.11.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky