Ready made komiks: Prohlášení Genderové expertní komory ČR

Ready made komiks: Prohlášení Genderové expertní komory ČR


Příspěvek četlo

 417 total views

A jsme zde s dalším absurdním ready made komiksem, tzn. komiksem, který není potřeba malovat, protože jej pro nás maluje sama Matka Příroda, tentokrát prostřednictvím Genderové expertní komory ČR. Jejich stížnost, hrazená z grantů nadace Open society fund a Norských fondů, způsobila svými stížnostmi likvidaci výstavy v Akademii věd, viz článek  Feministky pobouřila výstava žen v Knihovně Akademie věd ČR.

Celé prohlášení si můžete přečíst zde. Vybírám citace největších lahůdek.

 

“Uspořádání této výstavy v rámci popularizačně-vědecké akce, kterou zaštiťuje Akademie věd ČR, je sexistické. Zobrazení spoře oděných žen v prostorách Knihovny AV ČR nejenže nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, ale zároveň degraduje ženy obecně na pouhé sexuální objekty a zpochybňuje odborný přínos vědkyň. Vysílá totiž návštěvnicím a návštěvníkům Týdne vědy a techniky zprávu, že ženy jsou vhodné pouze pro „zkrášlení“ světa kolem nás a že pro ně ve světě vědy není jiné místo (v tomto přesvědčení nás utvrzuje také čistě mužské složení přednášejících v sekci „Knihovna snů aneb Oheň pekelný“, vědkyně v této části programu nikde nenalezneme).”

 

“ Popisek deklaruje, že výstava sama o sobě nemá žádný přínos. Domníváme se, že autorita, jakou je Akademie věd ČR, by se neměla spokojit s popíráním a nekonfrontováním palčivých témat dnešní doby, ale že by naopak měla skrze popularizační aktivity poukazovat na zásadní společenské otázky.”

 

“Akademie věd ČR je zodpovědná za obraz o vědě a výzkumu, který tvoří. Měla by používat všechny prostředky k tomu, aby ani vědecko-výzkumná práce, ani obraz, který o ní vytváří, nepřispívaly k toleranci sexismu a genderové nerovnosti.”

 

“S respektem k ženám i mužům, s radostí z vědění a beze strachu z kritiky sexismu.”

 

Moje reakce: Do jakých prostor se měla výstava přesunout? Na záchod? Proč by výstava fotografií nemohla být (ó  hrůzo, v Akademii věd?). Proč by fotky nemohly být vystavovány v době, kdy běží týden vědy? Proč by fotky nemohly obsahovat fotky žen?
Ze strany “Genderové expertní komory ČR” se jedná o naprosto nepřijatelný, ideologicky vedený, sprostý, pomlouvačný útok.
Akademie věd, která pořádá i akce, jako jsou Snídaně vědkyň, má být takto sprostě napadána!
Horrible!
Já už sepisuju stížnost na Norské fondy a na Open socienty fund (ve stížnosti je uvedeno, že je tato stížnost financována ze zmíněných grantů). – Pošlu jim stížnost a podnět k přezkoumání, zda jsou tyto aktivity skutečně v souladu s programovým cílem grantu. : )

V kategorii Komiks, Zábava

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 13.11.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky