Novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy

Novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy


Příspěvek četlo

 712 total views

Vlada CR logo

Vláda připravila novelu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Přečíst si ji můžete zde. Níže přetiskuji části důvodové zprávy, které mne zaujaly.

Cíl návrhu zákona

Uvedení právního řádu ČR do souladu s právem EU, snížení administrativní zátěže osob oprávněných k uzavřenému nakládání s GMO.

 

V souvislosti s nepřijetím navrhované právní úpravy nehrozí žádná rizika. Česká legislativa je v této oblasti přísnější než evropská.

 

Směrnice EU 2015/412 umožňuje členským státům na svém území omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO), které byly na úrovni EU schváleny pro uvádění na trh, včetně pěstování, podle směrnice 2001/18/ES nebo podle nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, takové omezení nebo zákaz neumožňuje, což může být problémem v případě, že na úrovni EU bude vydáno povolení k pěstování určité GM plodiny a Česká republika bude chtít toto pěstování na svém území v odůvodněných případech omezit nebo zakázat.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015 umožňuje členským státům na svém území omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO), které byly na úrovni EU schváleny pro uvádění na trh, včetně pěstování. Česká legislativa však takové omezení nebo zákaz neumožňuje.

 

Popis cílového stavu
Cílem je doplnit do zákona č. 78/2004 Sb. zmocnění správních orgánů k případnému omezení nebo zákazu pěstování určitého GMO, včetně stanovení postupu v různých případech, které by mohly nastat.

 

Zhodnocení rizika
Hlavním rizikem je, že v případě, kdy nedojde k nastavení jasných pravidel do zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, tak Česká republika nebude mít možnost pěstování GM plodin povolených na úrovni EU omezit či zakázat.

V kategorii Legislativa, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 23.1.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky