ČTK: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015

ČTK: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015


Příspěvek četlo

 804 total views

ctk logo

Poslanecká sněmovna projednává Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2015. Přečíst dokument si můžete zde. Stručně přetiskuji pasáže, které mne zaujaly.

 

Celkové náklady: 229 milionů Kč

Celkové příjmy: 239 milionů Kč.

 

 

ČTK opakovaně nalézá případy, kdy se někdo snaží využívat jejích zpráv, fotek, videí i zvuků ve svém
podnikání, aniž by považoval za nutné si obstarat potřebnou licenci k využití těchto servisů ČTK.
Obchodní model založený na tom, že velké náklady na pořízení zpravodajství nese ČTK, ale výnosy
z něj pak příslušný „podnikatel“ je jistě lákavý, ale podle názoru ČTK nezákonný a nemravný. Proto
proti němu soustavně bojuje. Přivítala by i vyšší zákonnou ochranu těchto oprávněných zájmů.

 

Pokud jde o konkrétní hospodářský výsledek, v roce 2015 dosáhla ČTK zisku 5,6 mil. Kč, což bylo o
2,5 mil. Kč více než v roce předcházejícím. Klíčem k tomu bylo, že se podařilo střednědobě
stabilizovat úroveň výnosů i nákladů. Provozní hospodářský výsledek dosáhl 6 769 tis. Kč.

 

Pokud jde o hospodářský výsledek, je jistě vhodné připomenout, že zákon nestanoví jako smysl
fungování ČTK dosahování zisku, ale zákonem definovanou veřejnou službu. Současně je nutno
zdůraznit, že stát zákonem stanovil, že nebude přispívat agentuře na její běžný provoz, takže
hospodářský výsledek je nutně předpokladem k tomu, aby veřejnou službu poskytovat mohla. Je to
světově ojedinělý koncept.

 

Bezesporu největším tématem roku 2015 byla migrační krize v Evropě. V roce 2015 jsme vydali
s klíčovým slovem „migrace“:
4.449 Zpráv
1.773 Headlinů
125 Fleší
54 Profilů
8.105 fotografií, z toho 1.030 z ČR
72 Grafů
280 Audií
164 videí, ve kterých se objevilo téma migrace

 

 

Na poli ochrany obsahu ČTK se OÚ soustředil především na osvětu mezi zákazníky a odbornou i širší
veřejností, mj. studenty vysokých škol. Hlavním sdělením bylo, že obsah, který zákazníci od ČTK
zakoupí a pak volně vystaví na internetu, nebo ho ČTK sama volně vystaví na svých stránkách, je k
osobnímu využití jednotlivce zcela zdarma. Ale pokud by na něm chtěl jednotlivec nebo podnikatelský
subjekt vydělávat, dostane se podle názoru ČTK do rozporu nejen s dobrými mravy, ale velmi
pravděpodobně i se zákony. Při ochraně obsahu na domácím trhu spolupracovala ČTK i nadále s
profesními organizacemi, zejména Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) a s Unií vydavatelů.

 

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 11.7.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky