EK: Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech

EK: Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech


Příspěvek četlo

 925 total views

Chtěl bych upozornit na zajímavý dokument Evropské komise: Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech.

Dokument je pro mne ukázkovým dokladem toho, že Evropská komise rozhodně neprodukuje (jen) bezduché dokumenty regulující tvar okurek, ale že jsou schopni sestavit velmi kvalitní dokument programu rozvoje.

Přečtěte si celý dokument, stojí za to. Na stránkách senátu je dokument uložen zde. Záloha dokumentu jezde.

Pro informaci níže cituji části dokumentu, které mne zaujaly.

V dnešním světě dramaticky roste objem produkovaných dat i jejich různorodost. Vedle dat vytvářených miliardami lidí, kteří využívají digitální zařízení a služby z osobních a profesních důvodů, a dat produkovaných stále větším množstvím propojených předmětů jsou zde rovněž data z výzkumu, z digitalizovaných knih a archivů a z veřejných služeb, jako jsou nemocnice nebo katastry nemovitostí. Tento fenomén „dat velkého objemu“ přináší nové možnosti sdílení znalostí, provádění výzkumu a vytváření a provádění veřejných politik.

Rovněž je stále snazší využívat tato data díky tzv. cloudu. Cloud můžeme chápat jako kombinaci tří nezávislých prvků: datových infrastruktur, v nichž se ukládají a spravují data, širokopásmových sítí, které zajišťují přenos dat, a stále výkonnějších počítačů, pomocí nichž lze data zpracovávat. Schopnost analyzovat a využívat tato data velkého objemu má dopad na celosvětovou ekonomiku a společnost, neboť otevírá cestu k významným inovacím v průmyslu a sociální sféře. Klíčovou součástí tohoto dopadu je změna způsobu, kterým se provádí vědecký výzkum, s jejímž přispěním se rychle blížíme k modelu otevřené vědy.

Má-li Evropa plně využít potenciálu dat coby klíčové hnací síly, pokud jde o otevřenou vědu a čtvrtou průmyslovou revoluci, musí si zodpovědět několik konkrétních otázek:

 Jak maximalizovat pobídky ke sdílení dat a ke zvyšování schopnosti využít jich?

 Jak zajistit, aby se data využívala v nejširší možné míře, napříč vědními obory a mezi veřejným a soukromým sektorem?

 Jak v Evropě lépe propojit stávající a nové datové infrastruktury?

 Jak nejlépe koordinovat podporu, která je evropským datovým infrastrukturám k dispozici při přechodu k výpočetním systémům s exa-kapacitou1?

Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu vychází ze strategie jednotného digitálního trhu, která usiluje mimo jiné o maximalizaci růstového potenciálu evropské digitální ekonomiky4. Jejím cílem je vytvořit pro vědeckou obec důvěryhodné a otevřené prostředí k ukládání, sdílení a opětovnému využívání vědeckých dat a výsledků, tzv. evropský cloud pro otevřenou vědu5. Prostřednictvím evropské datové infrastruktury chce realizovat superpočítačové kapacity, rychlé připojení a cloudová řešení s velmi vysokou kapacitou, což je k tomu zapotřebí6. Nejprve se zaměří na vědeckou obec, později se však uživatelská základna rozšíří o veřejný sektor a průmysl a budou vznikat řešení a technologie prospěšné pro všechny oblasti ekonomiky a společnosti. K dosažení těchto cílů bude nezbytná spolupráce otevřená všem, kteří budou mít zájem o využití datové revoluce v Evropě jako nezbytné součásti celosvětového růstu.

Jaká jsou řešení?

1. Evropský cloud pro otevřenou vědu

Cílem evropského cloudu pro otevřenou vědu je zajistit, aby Evropa získala v celosvětovém měřítku vůdčí postavení v oblasti infrastruktur pro vědecká data a aby evropští vědci mohli plně využívat výhod vědy založené na datech. Konkrétně nabídne 1,7 milionu evropských výzkumných pracovníků a 70 milionům odborníků v oblasti vědy a techniky virtuální prostředí se službami pro ukládání, správu, analýzu a opětovné použití dat z výzkumu, které budou bezplatné v místě použití, otevřené a plynule návazné, a to bez ohledu na hranice mezi státy či vědními obory. Za jeho vývojem bude stát vědecká obec, která je také nejpokročilejším uživatelem a celosvětově největším hybatelem vědy. Evropský cloud pro otevřenou vědu rovněž bude k dispozici pro účely vzdělávání a odborné přípravy ve sféře vysokoškolského vzdělávání; časem se pak bude podporovat širší využití vyvinutých technologií a cloud budou moci využívat i uživatelé z orgánů veřejné správy a podniků.

ZÁVĚRY

Cílem evropské iniciativy v oblasti cloud computingu je pomoci evropské vědě, průmyslu a veřejné správě získat přístup ke špičkovým datovým infrastrukturám a službám založeným na cloudu, neboť ty se stávají rozhodujícími faktory úspěchu v prostředí digitální ekonomiky.

Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu by měla všem výzkumným střediskům, všem výzkumným projektům a všem výzkumným pracovníkům v Evropě zpřístupnit kapacity na světové úrovni v oblasti superpočítačů a ukládání a analýzy dat, což jsou prostředky, které potřebují k úspěchu v celosvětovém systému inovací založených na datech.

Tato iniciativa umožní rozšířit uživatelskou základnu příslušných infrastruktur a služeb o subjekty veřejného sektoru a průmysl, včetně malých a středních podniků, přičemž zaručí odpovídající úroveň bezpečnosti, přenositelnosti dat a interoperability, jakož i soulad s právními požadavky EU.

O úspěchu této iniciativy rozhodne to, do jaké míry členské státy a subjekty soukromého sektoru přijmou za své přínosy, kterých lze dosáhnout přijetím této výzvy, a do jaké míry se v tomto směru zavážou ke vzájemné spolupráci.

V kategorii IT, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 12.7.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky