Prodeveloperský senátní návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny – v kompletních dokumentech

Prodeveloperský senátní návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny – v kompletních dokumentech


Příspěvek četlo

 978 total views

senát

 

Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny spolu s řadou připomínek, které zásadním způsobem mění režim národních parků. Senátoři navrhli dokonce i změnit samotnou definici národních parků. Z původního cíle národních parků, jímž bylo “Zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše.” Senátoři navrhli tuto změnu (zvýraznění je moje): “Účelem národních parků je především uchovat charakteristickou středoevropskou přírodu a krajinu s jejími rostlinnými a živočišnými společenstvy a přirozenými a přírodě blízkými ekosystémy včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů, návrat rostlinných či živočišných druhů, které v průběhu času z části, nebo zcela vymizely a zachování, nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka.

(3) Účelem národních parků je rovněž:
a) zajištění a podpora udržitelného rozvoje územně samosprávných celků, na jejichž území se národní parky nacházejí,
b) zachování, ochrana a údržba kulturně-historických cenných ploch a památek a
c) využití území národních parků pro vzdělávání, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s účelem a dlouhodobým cílem, pro který byly národní parky vyhlášeny.“.

Senátní návrh zákona také omezuje pravomoce rozhodování Rady parku ve prospěch obcí a krajů dotčeného území.

 

Podle Hnutí Duha změna přináší:

  • Vyškrtnutí ochrany divoké přírody jako hlavního poslání národních parků
  • Otevření prostoru nové masivní výstavbě v národních parcích
  • Znatelné rozšíření možnosti těžby dřeva v lesích národních parků

(Petici Hnutí Duha Zachraňme národní parky, jsme  za Občanský monitoring podpořili a podepsali).

 

Vzhledem k zásadním změnám, které senátní návrh přináší a vzhledem k politické podpoře prezidenta Miloše Zemana, které se senátní návrh zákona těší, přikládám rešerši všech relevatních dokumentů k této kauze:

 

Dokumenty

Původní vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny

Pozměňovací návrhy v zákoně, které schválil Senát

Celé znění zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně výše uvedených změn, navrhovaných Senátem

Stenozáznam celého jednání Senátu – stenozáznam projevů jednotlivých senátorů

Kdo jak v Senátu hlasoval

Ostatní dokumentu Senátu referující se k pozměňovacím návrhům.

Seznam všech pozměňovacích návrhů tohoto návrhu zákona ze strany senátorů

 

Další dokumenty a informace

Idnes: Senát překopal novelu o národních parcích.

Poslanci a poslankyně, hlasujte pro divočinu. Teď jde o všechno.

Poslanecká sněmovna bude o senátním návrhu rozhodovat v úterý 21.2.2017.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 18.2.2017

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky