Nesehnutí k novele stavebního zákona, která omezuje účast občanů a spolků ve stavebním řízení

Nesehnutí k novele stavebního zákona, která omezuje účast občanů a spolků ve stavebním řízení


Příspěvek četlo

 623 total views

Nesehnuti logo

 

 

Přetiskujeme otevřený dopis občanského sdružení Nesehnutí, 
v němž nesouhlasí s chystaným omezováním práv veřejnosti ovlivňovat stavební činnost.


Dobrý den a ahoj,

oslovuji s touto žádostí všechny, s kterým jsme 
v předchozích letech konzultovali účast vás jako občanů či spolků v řízeních, které mohou mít dopad na životní prostředí.

Potřebujeme vaši pomoc.

Do třetího čtení jde návrh změny stavebního zákona, 
který  hrozí už vyhození spolků ze všech řízení (územní, stavební, výjimky z ochrany druhů) ke stavbám 
(s výjimkou těch, kde se dělá celá EIA, což je minimum).

Kdo to chcete zkoumat, tady je odkaz na web sněmovny. 

Místo vašeho oblíbeného parku supermarket? Ale vás se to netýká.

Poslanecká sněmovna projednává novelu stavebního zákona. 
A někteří poslanci navrhují úplné vyškrtnutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí.

Podle jednoho z návrhů by se měla úplně zrušit možnost spolků účastnit se v územních 
a stavebních řízeních - s výjimkou těch největších staveb, které procházejí 
kompletním procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Například 
u kontroverzních staveb supermarketů to znamená, možnost mluvit jen do zlomku největších případů.

Ale místní lidé nemají jinou možnost hájit svoje životní prostředí než skrze své spolky. 
Pokud tedy nevlastní nemovitost v bezprostředním okolí záměru. 
Bydlí naopak v těsném sousedství v nájemním bytě (ale i ve vlastním v
bytovém době a pozemek tak pouze spoluvlastní), tak by podle některých poslanců neměli mít možnost vyjádřit se 
například k tomu, že zelená plocha, kam rádi chodí, zmizí pod betonem. Podobně nebudou moci připomínkovat výšku
okolních staveb nebo vyjednávat o minimalizaci dopadu stavby na jejich život.

Další poslanci zase chtějí zabránit spolkům odborníků chránících například ptáky, aby se vyjadřovali 
k stavbám, které hrozí zničit hnízdiště ohrožených druhů. V praxi přitom tyto zásahy odborné veřejnosti vedou k nalezení
odpaření, které neznemožní stavbu, ale upraví ji, tak aby existovala v souladu i s potřebami vzácných zvířat.

Napište prosím poslancům a poslankyním, aby omezení našich občanských práv odmítli.

Kdy psát:

Hned. Poslanci budou o pozměňovacích návrzích hlasovat již začátkem dubna. Ale 8. března o tom 
jedná garanční výbor (Výbor pro veřejnou správu).

Co psát:

Pište svoje argumenty, proč mají lidé mít možnost skrze spolky mluvit do staveb v okolí. 
A žádejte, aby poslanci odmítli omezení tohoto občanského práva. Žádejte o odmítnutí konkrétně:

     *
     pozměňovacích návrhu poslaneckých výborů hospodářského a pro veřejnou správu - zejména bodů A20 
a C17 (vyřazení spolků z územních řízení), B36 (vyřazení spolků ze stavebních řízení), A39 a C34 (zkrácení lhůty, kdy se
     mnou občané a sousedé dozvědět a právně bránit proti nezákonně vydaným certifikátům kontroverzních autorizovaných inspektorů)
     *
     pozměňovacího návrhu G poslance Foldyny, který navrhuje vyřadit spolky z územních i stavebních řízení 
(tento pozměňovací návrh je pro zrušenípráva občanů vyjadřovat se ke stavbám úplně nejzásadnější)

Komu psát:

Pište nejlépe poslancům/kyním za váš kraj - adresáře zde:

http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1
(http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1)

nebo zde

http://www.nasipolitici.cz/cs/lide/instituce/poslanecka-snemovna
(http://www.nasipolitici.cz/cs/lide/instituce/poslanecka-snemovna)

Dále pište i předsedům poslaneckých klubů - adresář zde:

http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?k=1(http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?k=1)

a předsedům stran

babisa@psp.cz(mailto:babisa@psp.cz)
belobradekp@psp.cz(mailto:belobradekp@psp.cz)
sobotka@psp.cz(mailto:sobotka@psp.cz)

V kategorii Převzato, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 11.3.2017

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky