Arch. Švábová: Urgence odpovědi na dopis v kauze novostavby na místě zbouraného Kozákova domu

Arch. Švábová: Urgence odpovědi na dopis v kauze novostavby na místě zbouraného Kozákova domu


Příspěvek četlo

 953 total views

Přetiskuji dopis paní architektky Švábové z ASORKD – a za Občanský monitoring vyjadřujeme dopisu plnou podporu.

Věc: Urgence odpovědi na dopis č. j. MKCRP00CQW08 ze dne 6. 6. 2017

 

Vážený pane ministře,

7. června jsme předali na podatelnu Ministerstva kultury dopis s naléhavou žádostí o revizi architektonického ztvárnění „Květinového domu“, který má nahradit zdemolovaný Kozákův dům. Svou žádost jsme doplnili rozborem kompozice Václavského náměstí, která by realizace Květinového domu poškodila. Náměstí totiž spojuje do jednoho celku kontrast jeho dvou částí: horní je pod Museem po ulici Štěpánskou – dolní částí je živý heterogenní bulvár končící Můstkem. Arch. Josef Hlávka prosadil umístění jezdeckého sousoší sv. Václava do prostoru před Museum, postupně uskutečňovaný regulativ vyžadující jednotnou siluetu a střízlivé fasády domů posílil horní část (dnes kultovní prostor) do té míry, že se uplatnila samostatně proti živému bulváru v části dolní. Kontrast mezi nimi z nich vytváří celek. Kozákův dům měl především urbanistickou hodnotu, které „Květinový dům“ nedosahuje. Vstupuje jako příliš výrazný element do klidné horní části, oslabuje její integritu. Tím tento necitlivý zásah poškozuje náměstí celé.

Na naši žádost o revizi architektonického ztvárnění návrhu novostavby jsme dosud neobdrželi žádnou odpověď. Žádáme Vás proto znovu naléhavě, aby definitivní podoba Květinového domu byla ověřena urbanistickým rozborem – zdůvodnění souhlasného stanoviska Magistrátu považujeme za nedostatečné. Odvoláváme se na dokument Ministerstva místního rozvoje z r. 2014, Politika architektury a stavební kultury, kde je do konce roku požadováno zpracování metodiky analýzy urbanistických i architektonických hodnot ve spolupráci s Ministerstvem kultury – Téma 3 – začlenění staveb do prostředí, opatření 3.2.2. a 3.3.2. Domníváme se, že otázka hlavního náměstí naší metropole a jejího kultovního prostoru – je natolik významná, že by si tuto pozornost zasloužila.

Věříme, že zvážíte závažnost správného rozhodnutí a nedopustíte, aby ztráta Kozákova domu skončila poškozením prostoru Musea a integrity celého náměstí.

Za ASORKD:

 

Kopie:

Magistrát Hlavního města Prahy

k rukám Mgr. Petry Kolínské

náměstkyně primátorky

 

Další články o kauze Kozákova domu na Václavském náměstí na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

Další články paní architektky Švábové si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 15.8.2017

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky