Maršmeloun: Memorandum

Maršmeloun: Memorandum


Příspěvek četlo

 642 total views

 

Přetiskuji text memoranda, které jsme včera odevzdali na podatelně Magistrátu Hlavního města Prahy ke kauze Maršmeloun.

 

Jan Chabr

Radní, Magistrát HMP

 

Vážený pane radní, vážený pane asistente,

děkujeme za laskavé přijetí a pozornost, kterou věnujete občanské iniciativě stavějící se proti plánované výstavbě v historické části.

Prahy 1 v ulici U Milosrdných.

Naše hlavní argumenty byly částečně popsány v dopisu, který jsme adresovali primátorovi Prahy MUDr Hřibovi.

V tomto memorandu je popisujeme podrobněji, důvody které nás vedou k nesouhlasu s touto výstavbou jsou vážné a zahrnují nejen hlediska památkové péče a ochrany kulturního dědictví, ale také ekologii bydlení, občanskou vybavenost a dopad na  zdravé  prostředí v neposlední řadě  je potřeba se také zamyslet nad technickými závadami projektu a celkovou nevýhodností smluv z pohledu Prahy.

Dále pak je naší občanskou povinností  upozornit na řadu podivných okolností, které projekt provázejí, a které s odvoláním na platnou legislativu (péče řádného hospodáře) je nutno adresovat. Věříme, že je i ve vašich záměrech postupovat a naplňovat váš volební program. (Výstavba pro mladé rodiny, občanská vybavenost, zelená Praha, právní a transparentní postupy atp). Jsme přesvědčeni, že schválení výstavby v plánované podobě by bylo jeho popřením.

Na vaše rozhodnutí čekají nejen přímo dotčení obyvatelé přilehlých domů, ale také cca.3382 signatářů petice proti této výstavbě. (https://www.petice24.com/petice_marmeloun_versus_anesky_klater)

 

  • Investor není vlastníkem pozemků, stavební právo dokládá nájemní smlouvou a smlouvou o smlouvě budoucí kupní, o jejichž platnosti jsou velké pochybnosti, jak doložil i sám Magistrát Hlavního města Prahy ve svých stanoviscích.
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla podepsána za tak nápadně nevýhodných podmínek (cena byla násobně nižší než je v místě obvyklá), že vzbuzuje podezření z korupčního jednání.
  • Záměr o poskytnutní pronájmu a prodeje stavebních parcel v majetku státu nebyl proveden v souladu se zákonem – a existuje zde riziko žalob jiných investorů, kteří nebyli o této možnosti získání majetku státu zákonným způsobem informováni.
  • Investor neplní povinnosti z nájemní smlouvy – je v prodlení s úhradami nájmu; přitom nájemní smlouvou dokládá své oprávnění k podání žádostem o stavbu. Nemáme zprávy o tom, že by Praha dlužné nájemné vymáhala. Tento fakt není dle našeho názoru v souladu s péčí řádného hospodáře o svěřený státní majetek.
  • Investiční projekt je předimenzovaný, nebere v úvahu památkový, ani urbanistický kontext okolí. Samotný projekt byl odmítnut Národním památkovým ústavem, stanoviskem magistrátu v rámci přezkumu i ministerstvem kultury.
  • Stavební projekt obsahuje desítky věcných i právních vad, zmatečností, které formálně i věcně znemožňují jeho schválení v nepřepracované podobě.

 

Obyvatelům domu vadí stavba v projednávaném rozsahu kvůli předimenzovanému objemu domu, přílišné blízkosti budovy, která takto znatelně zastíní byty orientované do ulice U Milosrdných a  také kvůli navýšení automobilové dopravy (vlastníci budou movití lidé s garážemi, kteří spíše než MHD využívají auta, a těchto aut bude hodně).  Kombinace těchto faktorů také sníží tržní cenu našich bytů. V neposlední řadě se tato okázale hypermoderní stavba nehodí do malebného koutu Staré Prahy.

Příloha č. 1 – Právní nedostatky smlouvy o smlouvě budoucí a nájemních smluv a procesu sjednání celého případu, včetně upozornění na majetkovou nevýhodnost celého případu

 

Příloha č. 2 – Nedostatky projektu z pohledu Památkové péče

 

Příloha č. 3 – Nedostatky projektu z pohledu stavebního zákona

 

Příloha č. 4 – Nedostatky projektu z pohledu urbanistického

 

Příloha č. 5 – Soupis připomínek sousedů a obyvatel dotčené oblasti

 

Za ostatní účastníky

Mgr. Vítězslav Praks, PhD.

 

Ostatní účastníci

  • Marta Zvelebil Hrubá – Předsedkyně Společenství vlastníků jednotek domu U Milosrdných 14.
  • Ing. Jan Netscher – Majitel bytové jednotky U Milosrdných 14, trvalým bytem U Milosrdných 14.
  • Václav Brůžek – Místopředseda Sdružení U Milosrdných, o.s.
  • Ing. Arch. Marie Švábová – architektka

 

Další články o kauze Maršmeloun na Václavském náměstí na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Dokumenty, Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.6.2019

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky