Petřínská kauza: Interpelace na Magistrát hlavního města Prahy

Petřínská kauza: Interpelace na Magistrát hlavního města Prahy


Příspěvek četlo

 687 total views

Publikuji zde text interpelace na Magistrát hlavního města Prahy ve věci záměru stavět v petřínských zahradách.

 

Článek z Reflexu popisující kauzu: Pražští úředníci útočí na Petřín, chtějí ho přestavět a zaplavit turisty. Jak ho mají lidé rádi, je nezajímá

Prezentace navrhované změny na stránkách Prahy 1

 

Proč Odbor životního prostředí, který si platíme z našich daní, aby chránil přírodu na Petříně, je žadatelem stavby připomínající betonový bunkr? Proč na místě, které je jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst na Petříně? Zvlášť když má pro výstavbu dostatek brownfieldů (např. prostor zrušeného hřiště u velké Strahovské zahrady), který již okolní zástavbu obsahuje? Toto nelze vysvětlit logicky, ani pragmaticky, zde skutečně musí být motivace MHMP jiné.
Proč Odbor životního prostředí, který si platíme z našich daní, aby chránil přírodu na Petříně, plánuje výstavby, které jsou doložitelně v rozporu se schváleným Plánem péče o dané území?
Proč Odbor životního prostředí, který si platíme z našich daní, aby chránil přírodu na Petříně, neoprávněně kácí na Petříně – mimo období vegetačního klidu? Což zákon je podle zákona o ochraně přírody a krajiny přestupkem? Jak je možné, že orgán, který má sloužit pro ochranu životního prostředí, sám zákon o ochraně životního prostředí nerespektuje a kácí mimo dobu vegetačního klidu, což přímo způsobuje zabíjení živočichů, zde žijících? Je toto počínání možno nazvat přiléhavějším termínem, než gangsterstvím? Podnět k prošetření tohoto přestupku jsme podali na Policii ČR. Celý projekt, požadované kácení, jsme pak podali k přešetření Inspekci pro životní prostředí.
Projektu WC předcházelo několik pokusů o vystavění soukromého projektu – kavárny na daném místě. Naštěstí dosud neúspěšně. Co odpovíte na výhradu rozzlobené veřejnosti, že výstavba WC je pouze zástěrka, aby byla povolena výstavba v této chráněné lokalitě? Máme opravdu věřit tomu, že na místě, kde je nekrásnější výhled na Hradčany, v místě Sadu Nicolase Wintona je bezbytně potřeba postavit zázemí pro umístění sekačky a toalet? Když v okolí je množství míst, která jsou pro toto vhodnější, což nemůžete popřít!? Jaké má veřejnost záruky, že nedojde ke změně projektu před nebo po dokončení? Jak vyvrátíte podezření veřejnosti, že Odbor životního prostředí realizuje stavební činnost v zájmů nějakého šíbra, napojeného na MHMP?
Proč chcete stavět v okolí sadu Nicolase Wintona? Slíbili jste Nicolasi Wintonovi i potomkům Nicolase Wintona, přeživším dětem, ale i těm dětem zavražděným, že za každé Nicolasem Wintonem zachráněné dítě vysadí Praha jeden strom? Proč Praha slib dosud kompletně nesplnila? Proč odbor ochrany životního prostředí místo splnění tohoto slibu, jak by měl v gesci? Plánuje na okolním místě zastavění území?!

Vážení radní a zastupitelé. Vyzývám Vás. Jednejte v zájmu ochrany Petřína, jeho živočichů a rostlin. Nedovolte výstavbu, která už ve fázi přípravy stavby, toto zcela unikátní území nevratným způsobem zničí!

Petřín má kontinuální lesní i luční vývoj od pravěku. Toto kousek od „Staromáku“ a ještě menší kousek od „Hradu“. Tohle je terno, které žádné velkoměsto v Evropě nemá. Musíme (nejen ze zákona) tuto kriticky vzácnou oblast chránit!

 

Vítězslav Praks 16.10.2019

 

Ostatní dokumenty k této kauze

Pozvánka na demonstraci: Demonstrace: Magistráte! Nestavěj ve Velké strahovské zahradě na Petříně!!!

Facebooková stránka demonstrace – přidejte se, jestli s protestem souhlasíte a pozvěte známé.

Petřínská kauza: Přehled již publikovaných článků (rešerše z tisku)

Plakátek s pozvánkou na demonstraci – Vytiskněte, vyvěšte na veřejných místech a rozdávejte prosím.

Prezentace navrhované změny na stránkách Prahy 1

Kompletní projekt ke shlédnutí zde.

V kategorii Protest, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 17.10.2019

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky