Připravuje se novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Připravuje se novela zákona o kybernetické bezpečnosti


Příspěvek četlo

 565 total views

Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (č. 181/2014 Sb.) má za cíl připravit český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ohledně kybernetické bezpečnosti a upřesnit kompetence týkající se vyhledávání zranitelnosti ve veřejném prostoru, a to prostředky, které jsou přístupné jakémukoli uživateli internetu.

Důvodem změny je mimo jiné zrušení evropského zákona 526/2013 známého jako akt o kybernetické bezpečnosti. V platné úpravě totiž není určen vnitrostátní orgán pro certifikace kybernetické bezpečnosti na území ČR a chybí pravidla pro sankce za porušení aktu. Dalším důvodem je absence definice kompetence orgánu státu k vyhledávání zranitelnosti; tato kompetence se ze zákona o kybernetické bezpečnosti pouze nepřímo dovozuje.

Návrh zákona nevnáší žádné negativní dopady do vztahu rovnosti mužů a žen, protože neupravuje práva a povinnosti ve prospěch jen některému z pohlaví. Nevytváří podmínky pro diskriminační potenciál ani pro rozdíly mezi ženami a muži, případně jinými pohlavími. Návrh zákona byl hodnocen také z hlediska slučitelnosti s ustanoveními Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Není ani v rozporu s normami o evidenci údajů o veřejných IP adresách a DNS záznamů.

Plné znění včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 8.1.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky