Dávky pro pořízení auta lidem se specifickým zdravotním postižením mentální povahy

Dávky pro pořízení auta lidem se specifickým zdravotním postižením mentální povahy


Příspěvek četlo

 547 total views

Cílem novely zákona je umožnit nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla osobám se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky. Dále usnadnit získání příspěvku na zvláštní pomůcku bez ohledu na to, v jaké době vzniklo mentální postižení, tj. nejen osobám s mentální retardací, ale i demencí. A konečně zefektivnit proces řízení při získání příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Tento cíl mimo jiné naplňuje vládní závazek „Podnět k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.

Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která opakovaně v kalendářním měsíci potřebuje přepravu nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby. Ve zvláštním případě lze příspěvek přiznat i osobě, která čerpá pobytové sociální služby, pokud splňuje ostatní podmínky. Stávající úprava umožňuje poskytnout osobám s poruchou autistického spektra příspěvek pouze tehdy, trpí-li mentální retardací určité závažnosti. Tato diskriminační podmínka byla usnesením vlády zrušena – nadále nelze podmiňovat nárok na přiznání příspěvku „existencí a škálou mentálního postižení“.

Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí ve znění zákona účinném ode dne nabytí jeho účinnosti. Plné znění novely je zde.

V kategorii Legislativa, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 5.2.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky