„Dnes si prosvištíme některá slovíčka z poslanecké praxe: acidifikace a eutrofizace“

„Dnes si prosvištíme některá slovíčka z poslanecké praxe: acidifikace a eutrofizace“


Příspěvek četlo

 622 total views

Nedosti na tom, co nás sužuje už skoro rok a co naši chrabří poslanci v ukázkové spolupráci s vládou musí řešit. V těchto dnech poslanecká sněmovna odsouhlasila ratifikaci „změny přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol, GP), přijaté v Ženevě dne 13. prosince 2019“. Česká republika je smluvní stranou od 1. ledna 1993. Podívejme se na to, co se za kryptickým titulkem skrývá.

Rámcová úmluva pochází z roku 1979 a požadavky na omezování znečišťování ovzduší jsou postupně specifikovány v přílohách. V letech 1984–1999 jich bylo přijato osm. Upravují závazky ke snížení, popř. omezování emisí síry, oxidů dusíku, těkavých organických látek, těžkých kovů, perzistentních organických polutantů, prachových částic a prekurzorů přízemního ozonu. ČR převzala závazky Československa a posléze oněch osm příloh.

Změna přílohy VII upravuje právní vztahy pouze pro ty státy, které se staly, resp. stanou smluvní stranou GP v období 2013 až 2024. Na ČR se nijak nevztahuje a nebude mít žádný dopad na právní řád ČR, státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru.

Podrobnosti najdete zde. Podle očekávání se v materiálech acidifikace ani eutrofizace nevysvětluje, byť hojně vyskytuje. Pátrali jsme sami, ale asi vás zcela nepotěšíme: acidifikace je „stav vymizení neutralizační schopnosti“, míněno v životním prostředí. Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména o dusík a fosfor. Omezování „stavu vymizení“ po překladu do člověčiny znamená nejspíš zachování schopnosti přírody neutralizovat (kyseliny), ovšem omezovat obohacování o živiny je patrně úřednický formulační nonsens, k jehož naplnění doufejme nedojde.

V kategorii Legislativa, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 4.2.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky