Petr Ješátko: Karel Kryl prohlásil – Politikům se nevěří, politici se kontrolují!

Petr Ješátko: Karel Kryl prohlásil – Politikům se nevěří, politici se kontrolují!


Příspěvek četlo

 1,074 total views

Jak pravdivá slova. Znovu jsem si je připomněl při současném výročí 30. let vyhlášení Národního parku Šumava, v němž jsem jako lesák pracoval od r. 1992 do odchodu do důchodu začátkem r. 2011. V roce 1991 nařídil Zákon o ochraně přírody a krajiny mimo jiné v § 22 převést do roka hospodaření v lesích pod Národní park Šumava a u ostatních parků do dvou let.

Tvrdé rozhodnutí sněmovny zasáhlo již tehdejší kšeftaře se dřevem, ale i velkou část ochranářů bývalé CHKO, kteří preferovali spíše státní správu, nikoliv zodpovědnost za území. Všichni měli velkou podporu na ministerstvech zemědělství a ministerstvu životního prostředí.

V jednom televizním pořadu jsem prohlásil, že o Šumavě mají rozhodovat lesáci ze Šumavy, nikoliv z Prahy, nebo Hradce Králové (Klausovou transformací byly zřízeny v r. 1992 Lesy České republiky se sídlem v tomto městě), což vzbudilo ve veřejnosti velký ohlas, opak na ministerstvech. Občané a zejména starostové většiny šumavských obcí však stáli za námi, stejně jako velká část poslanců.

První a zároveň poslední ředitel NP Šumava Ing. Jiří Kec byl jmenován na základě výběrového řízení a trval, jako nás několik lesáků ve vedení parku, na dodržení zákona; lesy převzal přes zákaz ministra životního prostředí a přes dohodu minstra s ministrem Luxem. Dovoluji si zveřejnit archivní snímek, kde jsme s ministrem Luxem a jeho rodinou, tedy i dětmi (nejstarší Pepíček chybí, protože si četl, a my jsme ho nechali v ubytovně; zjistili jsme to až při obědě na Horské Kvildě).

Následoval fax (viz příloha na závěr), který řediteli Kecovi zakazoval naplnit zákon. Paradoxem tedy ministři podřízenému zakazovali to, co poslanci schválili!!! Následovala odveta a za tři měsíce byl ředitel Kec odvolán a od té doby již byli všichni ředitelé dosazováni bez výběrového řízení jako poslušní slouhové svých politiků, nikoliv jako svéprávní úředníci s vlastními rozhodovacími pravomocemi ze zákona, ale zejména s vlastní zodpovědností za toto spravované území, tedy i postihu za případné chyby. I v současnosti, za ministra Brabce, byl dosazený ředitel předem “prokádrovaný” dokonce dnes premiérem, majitelem dvou dřevařských firem, po předchozí utajené návštěvě národního parku.

Po převzetí lesů jsme si představovali budoucnost šumavských lesů a jejich obyvatel (další příloha). I to však muselo časem skončit a politici byli jiného názoru. Na posledním snímku jsme ještě v r. 1993 s ministrem Luxem u jezera Laka.

Tam jsem se ho zeptal na Klausovu “Transformaci lesů” a znovu upozorňoval na to, co jsem mu v onom roce 1992 napsal jako šumavský fořt, před zahájením této pro lesy zničující politické akce, a na což mi odpověděl jeho náměstek Ing. Pavel Rybníček. Ministr Lux mi u jezera řekl: „Pan ministr Kubát (předchůdce) to zahájil a já to musel dokončit.“

Tak taková je minulost a potvrzuje, že Karel Kryl měl pravdu.

Přílohy:
Fax zakazující naplnit zákon.

Jak jsme si představovali budoucnost šumavských lesů a jejich obyvatel.


V kategorii Šumava, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 29.3.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky