Dokument: Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020

Dokument: Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020


Příspěvek četlo

 621 total views

Zákon „o ČNB” ukládá České národní bance, aby do tří měsíců po skončení kalendářního roku předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání roční zprávu o výsledku svého hospodaření. Ta vychází z účetní závěrky, která v souladu s českými účetními standardy pro finanční instituce zahrnuje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohy k účetní závěrce.

Společnost Deloitte Audit provedla audit účetní uzávěrky ČNB. Podle jejího závěru závěrka „podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České národní banky k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu…“.

Vnitřní struktura a členění jednotlivých skupin nákladů a výnosů uvedených ve zprávě odráží objasnění vazby nákladů a výnosů na zajišťované činnosti a jejich vliv na hospodaření. Pozornost je věnována rozvaze banky, roli jednotlivých bilančních položek aktiv a pasiv a jejich vlivu na hospodářský výsledek banky.

Ze zprávy vyjímáme:

  • “Rok 2020 uzavřela ČNB se ziskem 91,7 mld. Kč. Jeho dominantní část pocházela ze správy devizových rezerv, doplněné o kurzové zisky z účetního přecenění cizoměnových aktiv a pasiv do domácí měny. Vliv měnověpolitických operací byl v porovnání s předchozím rokem podstatně mírnější.
  • Kurzové rozdíly měly na konečný hospodářský výsledek netradičně menší vliv. Jejich velikost přitom v průběhu roku značně kolísala.
  • Pandemie koronaviru přinesla zásadní obrat v nastavení domácích měnových podmínek. (…) Uvolnění měnových podmínek proběhlo ve třech postupných krocích. Poslední úprava snížila dvoutýdenní repo sazbu na hodnotu 0,25 %, lombardní sazbu na 1,00 % a diskontní sazbu na 0,05 %. Na těchto úrovních setrvaly úrokové sazby až do konce roku.
  • ČNB uzavřela 13. října 2017 v pořadí třetí bilaterální smlouvu o půjčce s MMF, a to opět na úvěrový rámec 1,5 mld. EUR, která byla účinná od 12. září 2018. Dohoda, jež vypršela 31. prosince 2020, nebyla MMF aktivována, a úvěr proto nebyl čerpán. V listopadu 2020 rozhodla bankovní rada ČNB o poskytnutí čtvrté bilaterální půjčky MMF do výše 1,5 mld. EUR, která byla dne 1. ledna 2021, kdy vstoupila v platnost, automaticky snížena na 646 mil. EUR v souvislosti s paralelním nabytím účinnosti reformy mnohostranného uspořádání NAB (New Arrangements to Borrow).”

Hospodářský výsledek v miliardách korun.

Mzdy členů bankovní rady (v korunách).

Celý dokument najdete zde.

V kategorii Dokumenty

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 30.3.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky