Dokument: Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2021

Dokument: Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2021


Příspěvek četlo

 905 total views

Ministerstvo zdravotnictví (společně s ministerstvem financí) vypracovalo a předložilo poslanecké sněmovně zdravotně pojistné plány spolu s vyjádřením vlády a hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023. Celý materiál je značně rozsáhlý – čítá přes dvacet dokumentů.

Z úvodní části vyjímáme:
Na začátek je důležité uvést, že dokument jako celek je zatížen velkými nejistotami jak na příjmové i výdajové straně systému především vzhledem k neznámému vývoji pandemie COVID-19 a makroekonomickým vyhlídkám v následujících letech.

Z ekonomického hlediska celkově systém veřejného zdravotního pojištění podle očekávané skutečnosti roku 2020 vykázal příjmy ve výši 354,8 mld. Kč a výdaje 355,0 mld. Kč. Dosáhl tak v tomto roce deficitu přibližně −0,2 mld. Kč. Celkové náklady systému veřejného zdravotního podle očekávané skutečnosti roku 2020 byly ve výši 371,1 mld. Kč. Tento deficit mezi příjmy a náklady se ale na výdajích projeví až v roce 2021.

V roce 2021 jsou naplánovány příjmy v částce 385,4 mld. Kč a výdaje 399,1 mld. Kč. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 405,1 mld. Kč. Systém bude jako v předchozím roce hospodařit se schodkem, který se ale výrazně prohloubí na −13,7 mld. Kč, což je způsobeno vysokým tempem růstu výdajů na zdravotní služby a vyúčtováním zdravotních služeb za rok 2020.

Rekordní dynamika výdajů na zdravotní služby a ekonomický pokles v roce 2020 způsobí, že systém bude poprvé od roku 2013 hospodařit deficitně. Finanční odolnost systému se tak oproti trajektorii z minulých let zhorší, ale ani tak díky naakumulovaným rezervám nebude ohrožena dostupnost a kvalita zdravotních služeb.

Celý materiál najdete zde, popř. zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 16.4.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky