Dokument: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020

Dokument: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020


Příspěvek četlo

 817 total views

Poslance čeká projednání jistě zajímavého dokumentu, ale já se omezím na několik citací. Zbytek nechám na zájemcích o jeho obsah.

Z úvodního slova předsedy Rady České televize:
Jakožto médium veřejné služby má Česká televize na televizním trhu unikátní postavení. Na jedné straně jí zákonem stanovené koncesionářské poplatky poskytují stabilní a vysoké příjmy, o nichž si komerční televize mohou nechat jen zdát, na straně druhé má zákonem o České televizi a Kodexem ČT stanovenou také řadu specifických úkolů a povinností.
(…)
Již před téměř deseti lety se Rada ČT inspirovala u respektovaných partnerských západoevropských institucí, především u britské BBC a nizozemské veřejnoprávní televize, a začala naplňování veřejné služby měřit a hodnotit na základě empirických dat, opřených o pravidelně prováděná sociologická šetření, měření veřejné hodnoty vysílání i údaje o sledovanosti a divácké hodnocení jednotlivých pořadů. Na základě těchto dat Rada ČT hodnotí naplňování stanovených cílů veřejné služby a také sestavuje tuto výroční zprávu.

Z úvodního slova generálního ředitele České televize:
Byl to rok, kdy jsme v České televizi vložili maximální úsilí do toho, abychom dokázali poskytnout relevantní a užitečnou veřejnou službu související s mimořádnou situací pandemie koronaviru. Důležité pro nás při tom byly dva principy.
Tím prvním byla rychlost. Potřeby diváků se totiž měnily téměř ze dne na den. A to v tak zásadních věcech, jako je vlastní zdraví, sociální kontakty nebo vzdělávání. Byli jsme si vědomi toho, že jedině okamžitá pomoc bude skutečně prospěšná. Druhým principem pak byla snaha zaměřit se na ty skupiny veřejnosti, které byly děním roku 2020 zasaženy nejcitelněji. Rodiče, děti, seniory, hendikepované, lidi ohrožené chudobou, kulturní organizace, lokální turismus…
(…)
Česká televize se stala jedním z hlavních informačních zdrojů o pandemii. A podle mezinárodního výzkumu rovněž nejdůvěryhodnějším médiem v zemi. Zpravodajská ČT24 dosáhla nejvyšší sledovanosti od svého vzniku.

Zprávu najdete v plném znění zde.

V kategorii Dokumenty, Kultura, Média, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 14.4.2021

1 Komentáře

  1. Věra Polívková 11.8.2021 07:56

    Důchodci prosí o denní střídání večerních pořadů = nedávat ve stejný den jen seriály zábavné či detektivní. Prosíme o denní různé žánry. Děkujeme.

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky