Dokument: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů

Dokument: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů


Příspěvek četlo

 740 total views

Plný název novely zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“

Pokud jde o zákon o svobodném přístupu k informacím, byl za více než osmnáct let své účinnosti mnohokrát novelizován. Klíčovými byly novely, jimiž do něj byly aplikovány evropské směrnice o opakovaném užití informací veřejného sektoru.

Z poslední doby připomínám novelu o zavedení institutu tzv. informačního příkazu, který specifikuje možnost, že nadřízený orgán může nařídit poskytnutí informace, „jestliže v odvolacím nebo stížnostním řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím neshledá žádné zákonné důvody, které by zpřístupnění informace bránily“. Jedná se o jakousi variantu stávajícího soudního informačního příkazu.

Podrobnosti o celé novele najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 7.5.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky