Dokument: Vládní návrh změn zákona o léčivech

Dokument: Vládní návrh změn zákona o léčivech


Příspěvek četlo

 696 total views

Vláda poslala do Sněmovny návrh , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Jedná se o to, že zákon byl na základě harmonizace s unijním právem doplněný i normy z oblasti bezpečnosti reziduí veterinárních léčiv. Po nějaké době byly jednotlivé změny propojeny do formy nařízení EP a Rady a tato změna se musí logicky promítnout i do českého práva.

Z rozsáhlé důvodové zprávy OM cituje: „Návrh novely zákona o léčivech tak ruší některá ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků a nově ustanovuje působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti veterinárních léčivých přípravků ve smyslu zajištění souladu s nařízením. Dále doplňuje pravidla stanovená nařízením o veterinárních léčivých přípravcích tam, kde to nařízení vyžaduje nebo umožňuje, nebo tam, kde je to nezbytné pro úplnost právní úpravy s ohledem na potřeby veterinární praxe.
Kromě toho návrh novely zákona stanovuje skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených nařízením o veterinárních léčivých přípravcích a povinností stanovených novelou zákona o léčivech. Návrh novely rovněž formuluje v souladu s ustanoveními nařízení o veterinárních léčivých přípravcích přechodná ustanovení zajišťující zejména přechod ze stávající na novou právní úpravu.“

Celý dokument včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 24.5.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky