Dokument: Vládní návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví

Dokument: Vládní návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví


Příspěvek četlo

 540 total views

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) zmiňuje v § 79 registr aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním nebo jsou podezřelé z nákazy, dále registr kategorizací prací a expozic vlivům pracovního a životního prostředí.
Chybí však specifikace, jak mohou osob, které prodělaly covid-19, byly proti němu očkovány nebo byly na toto onemocnění vyšetřeny, prokázat tyto skutečnosti.
Na základě žádosti vlády bude předložený návrh zákona projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

Z důvodové zprávy OM vyjímá:
„… je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů, jinak by nebylo možné zaručit správnost certifikátů, zejména z hlediska ztotožnění osob.“
„Cílem je mimo jiné propojit informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb s Informačním systémem infekčních nemocí a umožnit tak vydávání certifikátů o onemocnění COVID-19 prostřednictvím těchto informačních systémů.“
„Princip technologické neutrality je navrhovanou novelou důsledně respektován. Nově vytvářené služby jsou definovány pouze svými standardy, účelem, cílovou skupinou uživatelů a datovým rozhraním a nepreferují užití žádné konkrétní technologie.“

Celý dokument včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 25.5.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky