Dokument: Návrh novely zákona o platu představitelů státní moci

Dokument: Návrh novely zákona o platu představitelů státní moci


Příspěvek četlo

 702 total views

Návrh novely zákona č. 236/1995 Sb. vychází ze skutečnosti, že podle stávající právní úpravy by v roce 2022 nastalo zvýšení platů pro představitele státní moci i soudce o nejméně 5,9 %. To nelze považovat za přijatelné jak při srovnání s platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu, tak s ohledem na soukromý sektor, který postihl dopad protiepidemických opatření. Navrhované datum účinnosti je 1. leden 2022.

Základní změny (citace):

§ 3 odstavec 3:
Platová základna se od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku určí jako součin platové základny stanovené na minulý kalendářní rok a indexu růstu průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.“.

§ 3 nové odstavce 4 a 5:
(4) V případě, že index růstu průměrné nominální měsíční mzdy dosahuje záporné hodnoty, platová základna zůstává na úrovni platové základny stanovené na předchozí kalendářní rok s tím, že o zápornou hodnotu indexu růstu průměrné nominální měsíční mzdy bude očištěn index růstu průměrné nominální měsíční mzdy na rok následující.
(5) Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.

Za § 3b se vkládá nový § 3c:
Platová základna představitelů a soudců v roce 2022
Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 činí platová základna pro představitele 84 060 Kč a pro soudce 100 872 Kč.

Celý dokument včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 31.5.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky