Dokument: Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o občanských průkazech a cestovních dokladech

Dokument: Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o občanských průkazech a cestovních dokladech


Příspěvek četlo

 631 total views

Návrh vyhlášky předkládaný ministerstvem vnitra má zajistit uskutečnění patřičných ustanovení nového zákona o občanských průkazech, který má být účinný od 2. srpna 2021.
Od tohoto data bude závazné a přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, na které se adaptuje právní řád České republiky.

Návrh dále upravuje oblast týkající se vzhledu jednotlivých druhů cestovních dokladů a žádostí s nimi spojenými, a to podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde občanské průkazy, návrh vyhlášky stanoví zejména vzor nových občanských průkazů, nosiče dat, jimiž se občanský průkaz opatří, a požadavky na ně, data pro elektronické využití občanského průkazu či způsoby vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu.

Dále navrhuje mimo jiné „posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.“ Za tímto účelem bude nový občanský průkaz opatřen „biometrickým nosičem dat, jenž bude sloužit k uložení biometrických údajů držitele občanského průkazu. Biometrickými údaji se rozumí zobrazení obličeje a otisky prstů rukou. Návrh vyhlášky rovněž upravuje technické podmínky a postup při pořízení a zpracování těchto biometrických údajů.“

Pro vyšší zabezpečení se zavádí bezpečnostní osobní kód pro autentizaci držitele občanského průkazu, který poslouží při ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití. Tato možnost se však kvůli značným technickým opatřením předpokládá až od 2. srpna 2023.

Podrobnosti k návrhu najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 3.6.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky