Dokument: vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování v letošních volbách

Dokument: vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování v letošních volbách


Příspěvek četlo

 644 total views

Plný název dokumentu zní „Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů“. Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav legislativní nouze, takže návrh bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním prvního čtení.

Zvláštní způsoby hlasování se použijí podmíněně, pokud bude v době voleb (15. září 2021) trvat kvůli onemocnění covid-19 stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky.

Materiál je značně rozsáhlý a zavádí či upřesňuje řadu opatření a činností souvisejících s volbami. Zavádí mj. změnu v § 4: Překážka ve výkonu volebního práva

  1. Překážka ve výkonu volebního práva stanovená volebním zákonem pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu se nevztahuje na oprávněného voliče, který při volbách podle tohoto zákona využije zvláštního způsobu hlasování.
  2. Osoba prokáže, že je ke dni, v němž chce hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci. Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího

Hlava II upřesňuje hlasování u tzv. volebního stanoviště
§ 9: Zřízení volebního stanoviště
Krajský úřad po projednání s Armádou České republiky a s Policií České republiky zřídí pro každý okres ve volebním kraji alespoň 1 volební stanoviště; současně stanoví, pro který okres, popřípadě jakou jeho část vymezenou výčtem území obcí je dané volební stanoviště zřízeno. Na území hlavního města Prahy zřídí Magistrát hlavního města Prahy alespoň 5 volebních stanovišť tak, aby každá městská část spadala pod některé volební stanoviště; současně stanoví, pro která území jsou volební stanoviště zřízena.

§ 10: Způsob hlasování u volebního stanoviště
Hlasovat u volebního stanoviště lze v průběhu druhého dne před prvním dnem voleb v době od 8 do 17 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostavil. Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise pro hlasování hlasovat oprávněným voličům, kteří v 17 hodin čekají na hlasování před volebním
stanovištěm. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.

Celý text návrhu zákona najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 15.6.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky