Dokument: návrh změny zákona o důchodovém pojištění

Dokument: návrh změny zákona o důchodovém pojištění


Příspěvek četlo

 572 total views

Plný název dokumentu je „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů“ a měl by být projednán tak, aby s ním sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.
Změna je jednoduchá: „§ 67c: (1) Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2022 se k částce zvýšení procentní výměry důchodu stanovené podle § 67 přičte částka 300 Kč.“

V odůvodnění se praví:

„Návrh na mimořádné zvýšení procentních výměr důchodů je reakcí na skutečnost, že očekávané zvýšení důchodů od ledna 2022 bude výrazně nižší (u průměrného starobního důchodu okolo 450 Kč), než jaké bylo zvyšování důchodů v posledních letech (u průměrného starobního důchodu mezi 800 a 900 Kč). Navrhuje se proto ještě dodatečné zvýšení, a to v jednotné výši pro všechny příjemce důchodů.“

Pokud jde o dopad na státní rozpočet, důvodová zpráva konstatuje:

„V období střednědobého rozpočtového výhledu, tedy v letech 2022–2024, dojde vlivem navrhovaného opatření ke skokovému nárůstu výdajů na důchody. V roce 2022 budou výdaje na důchody o 10,6 mld. Kč vyšší, než při zachování současného právního stavu. V dalších letech pak bude docházet k pozvolnému dalšímu růstu výdajů na důchody. Výdaje na důchody budou v letech 2023 a 2024 vyšší o 10,9 mld. Kč a 11,1 mld. Kč. Tento růst bude vyvolán vyšší úrovní důchodů, která povede k mírně vyšší valorizaci důchodů. V horizontu střednědobého výhledu budou kumulované dodatečné výdaje na důchody představovat přibližně 32,6 mld. Kč.“

Celý text dokumentu najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 16.6.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky