Dokument: Novela zákona o distribuci očkování proti covidu-19

Dokument: Novela zákona o distribuci očkování proti covidu-19


Příspěvek četlo

 820 total views

Kompletní název zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“, z čehož vyplývá, co všechno se v něm řeší.

Stávající zákon ve znění doplňků a novel umožňuje, aby se z veřejného zdravotní pojištění hradily léčivé přípravky obsahující očkovací látky proti onemocnění covid-19, jejich distribuce a jejich podání pojištěncům a také, aby stát nahradil očkované osobě újmu způsobenou očkováním. To vše je však vázáno na podmínku, že se jedná o očkovací látky, které jsou pořízeny z prostředků státního rozpočtu.

Ačkoliv stát má možnost získat očkovací látky i jiným způsobem (dar nebo zápůjčka od jiného státu, popř. možnost získat od výrobce část očkovacích látek učených pro jiný stát na základě souhlasu tohoto státu), nebyla jejich úhrada, distribuce a jejich podání hrazena z veřejného zdravotního pojištění a stát nebyl oprávněn nahradit očkované osobě případnou újmu způsobenou očkováním.

Změna zákona umožní, aby se z pohledu úhrad z veřejného zdravotního pojištění přistupovalo shodně k očkovacím látkám, které stát pořídí vedle očkovacích látek pořízených společným nákupem členských států Evropské unie. Změna právní úpravy způsobí taktéž to, že zdravotní pojišťovny uhradí z veřejného zdravotního pojištění takto pořízenou očkovací látku a její podání pojištěnci dané zdravotní pojišťovny. Pokud dojde u očkovaného k újmě na zdraví způsobené očkováním takto pořízenou očkovací látkou, stát také nahradí tuto újmu na zdraví.

Vládní návrh zákona včetně usnesení výboru zdravotnictví k návrhu je zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Zdravotnictví

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 22.7.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky