Dokument: Písemná interpelace poslance V. Munzara (ODS) na ministryni A. Schillerovou

Dokument: Písemná interpelace poslance V. Munzara (ODS) na ministryni A. Schillerovou


Příspěvek četlo

 533 total views

Interpelace se týkala vyvození důsledků ze závěru soudu ohledně výzvy novomanželům, týkající se daňových záležitostí. Navazovala na interpelaci ze srpna 2018, kdy ministryně postup finančního úřadu obhajovala.

Soud tehdy mimo jiné konstatoval, že „vyzval-li správce daně osoby (svatebčany) k poskytnutí údajů postupem dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. d) daňového řádu, zatížil řízení vadou, neboť postupoval v rozporu s tímto ustanovením, které neumožňovalo domáhat se poskytnutí údajů po každé osobě, nýbrž pouze po těch, které pravidelně a opakovaně získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní, k čemuž v dané věci nedošlo“.

Poslanec Munzar položil v interpelaci ministryni čtyři otázky. Z její odpovědi vyjímám reakci na výše uvedené soudní vyjádření:

„Krajský soud ve zmíněném rozsudku nekonstatoval nezákonnost výzev k poskytnutí údajů adresovaných novomanželům a ani nedospěl k závěru, že správce daně při vydáváni výzvy překročil svoji pravomoc. Sice v této souvislosti učinil závěr, že domáhat se poskytnutí údajů po novomanželích s odkazem na § 57 odst. 1 písm. d) daňového řádu zatížilo v projednávaném případě řízení vadou, tato vada však podle názoru krajského soudu představuje vadu nepodstatnou, a tedy nemá vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o pokutě.
Z uvedeného tak podle mého názoru vyplývá, že výzva k poskytnutí údajů se v případě , k němuž interpelace směřuje, negativně neprojevila ve sféře žalobce.“

Celý dokument najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 20.7.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky