Dokument: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Dokument: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví


Příspěvek četlo

 757 total views

Celý název dokumentu zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. S ohledem na současný stav chybí fyzickým osobám, které prodělaly toto infekční onemocnění, byly proti němu očkovány nebo byly na toto onemocnění vyšetřeny, prokázat tuto skutečnost.

Z dokumentu vyjímáme:
V této souvislosti je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů, jinak by nebylo možné zaručit správnost certifikátů, zejména z hlediska ztotožnění osob.
Návrh zákona reaguje i na připravované přímo použitelné nařízení Evropské unie – návrh Evropské komise „Nařízení o certifikátech o očkování, testování a uzdravení“. Podle tohoto návrhu by pro zajištění svobody volně se pohybovat a pobývat na území členských států měl být vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání covid-19 nazvaný „Digitální zelený certifikát“ (Digital Green Certificate).
Nepříznivá epidemiologická situace nadále trvá, a proto bude i nadále docházet k omezení cestování, k nastavení podmínek pro vstup do různých států, stejně jako podmínek pro účast na hromadných akcích nebo podmínek pro poskytování některých epidemiologicky závažných služeb. S ohledem na tuto skutečnost se předkládá úprava, která umožňuje fyzickým osobám prokázat, resp. osvědčit, že byly očkované, jsou testované či onemocnění prodělaly.

Celý text novely včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Legislativa, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 27.7.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky