Dokument: Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020

Dokument: Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020


Příspěvek četlo

 658 total views

Plný název dokumentu zní „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022“ a předkládá ho ministerstvo vnitra.

Označení „předsudečné nenávisti“ reflektuje skutečnost, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické.

Ze zprávy vyjímám:

  • Extremistická scéna a skupiny, jejichž ústředním tématem je šíření xenofobních myšlenek, byly výrazně ovlivněny koronavirovou pandemií. Příznivci subjektů z tohoto spektra často kritizovali vládní opatření a přejímali různé dezinformace a konspirační teorie.
  • Nemoc Covid-19 přibrzdila aktivity neonacistů, kteří se v průběhu roku 2019 začali opětovně mobilizovat. Doménou pro šíření nenávistných projevů byl nadále internet, zejména pak sociální sítě.
  • Primárně byly verbální útoky vedeny proti muslimům, migrantům a Romům, spektrum napadaných osob se ale stále rozšiřuje. Domobranecké skupiny stagnovaly. Důvodem byly vnitřní neshody a obavy z postihu ze strany státu. Anarchisté do veřejného dění nijak výrazněji nezasáhli. Z hlediska mobilizace příznivců byli podobně neúspěšní i ortodoxní komunisté.
  • V roce 2020 bylo zjištěno 134 trestných činů s nenávistným podtextem. Za rok 2020 bylo policií evidováno celkem 92 stíhaných osob u skutků s nenávistným podtextem. Pro trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek bylo obžalováno celkem 98 osob (plus bylo podáno 17 návrhů na potrestání). Odsouzeno za ně bylo celkem 74 osob. V roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 188 akcí pořádaných nebo s účastí extremistů. Celkem 151 náleželo do levicově extremistického spektra a 37 akcí do pravicově extremistického.

Celý dokument najdete zde.

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 2.8.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky