Dokument EU: Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

Dokument EU: Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění


Příspěvek četlo

 563 total views

 „Úspěch jakékoli návratové politiky se často měří podle počtu těch, kteří se skutečně vrátí do země původu. V současné době zůstávají tyto počty v rámci EU nízké, přičemž se skutečně vrací pouze přibližně třetina osob, jimž byl nařízen odchod. Ze 491 195 neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, jimž byl v roce 2019 nařízen návrat, se jich do třetí země skutečně vrátilo 142 320.“

„Pro měření skutečného úspěchu návratové politiky je nicméně důležité vzít v úvahu nejen míry navracení, ale také situaci dotčených osob, což jim umožní důstojný návrat a zohlední jejich perspektivy opětovného začlenění, jakmile se vrátí do země původu.
Opětovné začlenění musí být navrženo za účasti vnitrostátních a místních orgánů, hostitelských místních komunit a občanské společnosti, aby se navraceným osobám a jejich místní komunitě poskytly hmatatelné perspektivy do budoucna. Nová strategie podporuje dobrovolný návrat a opětovné začlenění jako nedílnou součást společného systému EU pro navracení.“

Celý text dokumentu EU je zde.

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty, Převzato, Společnost, Zahraniční politika

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 21.8.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky