Dokument EU: Změna pravidel pro digitální identitu

Dokument EU: Změna pravidel pro digitální identitu


Příspěvek četlo

 548 total views

Plný název dokumentu zní „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu“. Problém je v tom, že od platnosti části nařízení o elektronické identifikaci v září 2018 pouze čtrnáct členských států má alespoň jeden systém elektronické identifikace. V důsledku toho pouze 59 % obyvatel EU má přístup k důvěryhodným a bezpečným přeshraničním systémům elektronické identifikace. Jen sedm systémů je zcela mobilních a reaguje na současná očekávání uživatelů.

Rámec digitální identity založený na revizi toho stávajícího by měl alespoň 80 % občanů do roku 2030 nabídnout možnost využívat k přístupu ke klíčovým veřejným službám řešení v oblasti digitální identifikace. Kromě toho by bezpečnost a kontrola poskytované evropským rámcem digitální identity měly občanům a obyvatelům poskytnout plnou důvěru v to, že evropský rámec digitální identity poskytne všem prostředky ke kontrole toho, kdo má přístup ke svému digitálnímu dvojčeti a k jakým přesně údajům.

Senát PČR ocenil „snahu Komise o vytvoření konceptu evropské digitální identity a evropské peněženky digitální identity“, podpořil „návrh konceptu, který povede k povinnému uznávání digitální peněženky u veřejných online služeb a vybraných soukromých služeb s důrazem na důležitost vysoké úrovně ochrany evropské peněženky před kybernetickými útoky“, upozornil „na nedostatečnou délku lhůty pro vytvoření a vydávání peněženky pro evropskou digitální identitu jednotlivých členských států a potřebu vyjasnit otázky týkající se odpovědnosti členských států za případné problémy spojené s identifikací/autentizací pro soukromoprávní online služby“ a pověřil předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Celý dokument najdete zde.

V kategorii Legislativa, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 29.8.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky