Dokument: Zrušení proticovidové demonstrace v Brně bylo nelegální

Dokument: Zrušení proticovidové demonstrace v Brně bylo nelegální


Příspěvek četlo

 554 total views

Krajský soud v Brně rozhodl v právní věci žalobce Doc. JUDr. Z. K., Ph.D., proti žalovanému Úřadu městské části Brno – střed o žalobě proti rozpuštění shromáždění takto:

  • Rozpuštění shromáždění konaného dne 14. 3. 2021 v Brně na Zelném trhu bylo nezákonné.
  • Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2 000 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Z rozsudku OM vyjímá:

  • Žalobou ze dne 25. 3. 2021 podanou u Krajského soudu v Brně téhož dne se žalobce domáhal deklarace nezákonnosti rozpuštění shromáždění konaného dne 14. 3. 2021 v Brně na Zelném trhu proti vládním opatřením. Dané shromáždění bylo žalovaným rozpuštěno podle § 10 odst. 1 a § 12 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žalobce je přesvědčen, že při rozpuštění shromáždění musí být žalovaný orgán schopen určit k porušování jakých zákonných a ústavních norem se mělo vyzývat či se k této výzvě směřovalo. Shromažďovací zákon neumožňuje rozpuštění shromáždění při výzvě k porušení usnesení vlády nebo opatření ministerstev, což by byl nepřípustný rozšiřující výklad proti základnímu lidskému právu. Z § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona vyplývá omezení shromažďovacího práva v případě směřování k výzvě porušovat zákony a ústavu, nelze však toto rozšiřovat i na výzvu proti podzákonným právním předpisům.
  • Na předmětném shromáždění žádná výzva k porušení ústavy či zákonů nezazněla, ani se k tomu nesměřovalo. Žalobce se snažil zjistit opak, ale žalovaný mu tyto informace neposkytl, z čehož usuzuje, že taková výzva na shromáždění nezazněla. Na shromáždění zazněl toliko nesouhlas s opatřeními vlády, což bylo předmětem svolání shromáždění. Žalovaný přitom věděl, z jakého důvodu shromáždění bylo svoláno. Nelíbil-li se mu tento důvod, mohl rozhodnout ještě před jeho začátkem, místo aby úskočně ukončil legálně svolané shromáždění krátce po začátku.
  • S ohledem na vše shora uvedené dospěl krajský soud k závěru, že žaloba je důvodná, soudu proto nezbylo, než rozpuštění daného shromáždění prohlásit dle § 87 odst. 2 s. ř. s. za nezákonné.

Celý dokument najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Protest, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 31.8.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky