Dokument EU: Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k některým záležitostem schengenského prostoru

Dokument EU: Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k některým záležitostem schengenského prostoru


Příspěvek četlo

 695 total views

Usnesení jsou dvě:

  • k návrhu nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
  • ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru“.

K oběma se vyjadřoval Senát Parlamentu ČR, který obě usnesení doporučuje.

OM dále cituje usnesení:
Senát PČR
I.
1. vítá
probíhající debatu o reformě a posílení fungování schengenského prostoru; její načasování vnímá jako velmi vhodné;
2. oceňuje
předložení nové schengenské strategie s výčtem opatření pro následující období stejně jako prvního ze série plánovaných legislativních návrhů, který se týká schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu a který si klade za cíl zkrátit a zjednodušit postupy schengenského hodnocení tak, aby byl tento proces celkově účinnější a účelnější;
3. připomíná
své 194. usnesení z 28. dubna 2021 k legislativním návrhům, ve kterých Komise navrhla zřízení společného evropského rámce pro vydávání, ověřování a uznávání tzv. digitálního zeleného certifikátu, neboli COVID pasu, který by měl usnadnit výkon práva volného pohybu v schengenském prostoru v období pandemie COVID-19; Senát v tomto usnesení zdůraznil, že považuje právo občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států Evropské unie, resp. schengenského prostoru za jeden z největších výdobytků procesu evropské integrace;
4. opakuje proto,
že je zapotřebí obnovit mobilitu v rámci schengenského prostoru co možná nejdříve, a to s ohledem na negativní dopady současných cestovních omezení, jakož i dalších restrikcí souvisejících s prevencí šíření COVID-19;
5. souhlasí také s tím,
že je důležité podpořit důvěru ve fungování schengenského systému a zajistit, aby členské státy řádně plnily pravidla schengenského acquis a nezaváděly nepřiměřené nebo neopodstatněné kontroly na vnitřních hranicích v rámci schengenského prostoru;
6. vkládá
velké naděje do budované architektury informačních systémů pro ochranu hranic, migraci a bezpečnost a jejich vzájemného propojení, jehož dokončení v roce 2023 výrazným způsobem zefektivní ostrahu vnějších hranic schengenského prostoru;

II.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání, a to do 31. ledna 2022;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Celý text doumentu najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Společnost, Zahraniční politika

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 2.9.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky