Vláda navrhuje: Při porušení pravidel dotace EU bude výplata dotace zastavena

Vláda navrhuje: Při porušení pravidel dotace EU bude výplata dotace zastavena


Příspěvek četlo

 664 total views

Ministerstvo financí předložilo návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. Novela reaguje na porušování rozpočtové kázně při čerpání dotací z EU, které kritizovala Evropská komise.

Navrhovaná novela má přinést tyto změny:

  1. Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo ze strany jejího příjemce k porušení pravidel, za kterých byla dotace spolufinancovaná z rozpočtu Evropské unie poskytnuta;
  2. Organizační složka státu, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně. – Tato částka bude vypočtena procentem dle typu sankce.
  3. Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně.

Celý materiál si můžete prostudovat zde.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 13.8.2013

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky