Podnět pro zastupitelstvo MHMP: Maršmeloun versus Anežský klášter

Podnět pro zastupitelstvo MHMP: Maršmeloun versus Anežský klášter


Příspěvek četlo

 387 total views

Přetiskujeme žádost na zastupitelstvo MHMP, jak jsme je dnes podali na MHMP.

Žádost o zařazení bodů na jednání zastupitelstva MHMP 14.4.2015.

Pokud nebude zařazení na zastupitelstvo v termínu 14.4.2015 možné, prosím o zařazení na následující schůzi zastupitelstva MHMP.

Návrh usnesení (každý bod je samostatným podnětem, žádám, aby o každém bodu bylo hlasováno zvlášť)

 

Žádost, aby zastupitelstvo MHMP

 1. Vzalo na vědomí protest odpůrců stavby modernistického bytového domu U milosrdných v bezprostřední blízkosti památky z první poloviny 13. století, Anežského kláštera. Demonstrace se koná 15.4. od 18 hodin před budovou Úřadu Praha 1 Vodičkova 18. Na demonstraci je na facebooku přihlášeno přes 1300 lidí, kteří žádají, aby v této kauze byl dodržen zákon.
 2. Podalo úkol na kontrolní výbor MHMP prošetřit, proč Stavební úřad Prahy 1 v územním řízení a ve stavebním povolení nevzal v potaz Závazné stanovisko Ministerstva kultury z roku 2010, resp. požadavky NPÚ v něm uváděné.
 3. Podalo podnět k zahájení přezkumu dosavadních rozhodnutí Prahy 1 v této kauze u odvolacího orgánu dle stavebního zákona a dle zákona o ochraně památek, procesního řádu a předpisů souvisejících.
 4. Podalo podnět na zastupitelstvo MHMP a na kontrolní výbor MHMP, že smlouva mezi MHMP a investorem je ze strany investora nedodržována, cituji dotčenou část smlouvy, kterou investor porušil: “Účelem této smlouvy (Smlouvy o smlouvě budoucí), je poskytnout budoucímu kupujícímu pozemky pro výstavbu domu uvedeného v ustanovení 1.2. s cílem zajistit, aby tato výstavba proběhla v souladu s architektonickým charakterem Starého Města a s místními potřebami.” Toto prokazatelně nebylo dodrženo (nedodržení závazného stanoviska Ministerstva  kultury a požadavků NPÚ) a vzhledem k tomu, že Praha 1 je v důsledku nedodržování této smlouvy tzv. poškozenou třetí stranou, může být i stranou žalující neplnění podmínek dle této smlouvy.
 5. Podalo podnět na zastupitelstvo MHMP a na kontrolní výbor MHMP ke kontrole smlouvy o smlouvě budoucí (viz přílohy)  s upozorněním na skutečnost, že prodejní cena pozemků pro stavbu investorovi je nižší, než je cena obvyklá. (Jedná se o pořizovací restituční cenu, jak dokládáme v příloze.) – Tento postup stanovení ceny je nezákonný a zakládá neplatnost této smlouvy.
 6. Podalo podnět ke kontrolnímu výboru MHMP k přezkoumání procesu, jakým je prováděna památková ochrana v Praze, pokud je na takto křiklavých případech doložitelné, že tato ochrana v rozporu se zákonem neprobíhá. Cílem kontroly  nechť  je i návrh procesních či organizačních opatření, které zamezí podobným kauzám do budoucna.

 

Přílohy podnětu

 1. Závazné stanovisko Ministerstva kultury z roku 2010. (Bylo ignorováno stavebním úřadem, což je porušení Stavebního zákona.)
 2. Smlouva o smlouvě budoucí mezi MHMP a investorem. (Praha prodává investorovi pozemky pro stavbu za cenu nižší než je v místě obvyklá), což je porušení zákona o obcích a porušení povinnosti při správě cizího majetku dle NOZ.
 3. Vizualizace zamýšlené stavby (Dokladuje nerespektování Pražské památkové rezervace, stavba je vestavěna přes zeď Anežského kláštera). – Porušení památkového zákona.
 4. Maršmeloun versus Anežský klášter – Popis kauzy.
 5. Snímek facebookové stránky protestu: přes 1300 demonstrantů.

V kategorii Kultura, Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 14.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky