Maršmeloun: Interpelace na zastupitelstvu MHMP 14.4.2015

Maršmeloun: Interpelace na zastupitelstvu MHMP 14.4.2015


Příspěvek četlo

 654 total views

Přetiskujeme text občanské interpelace na jednání zastupitelstva MHMP 14.4.2015

Projekt bytového domu je ve stadiu odvolání proti stavebnímu povolení. Poslali jsme v zákonné lhůtě své věcné jasně formulované připomínky k územnímu řízení i k územnímu rozhodnutí, po každé jsme dostali stejnou odpověď: ZAMÍTÁ SE. Tento přístup k veřejnosti považujeme za nepřijatelný v demokratické společnosti. To, že předimenzovaná stavba – veřejnosti dnes známá jako maršmeloun, utlouká svým brutálním měřítkem areál sv. Anežky české  i sousední barokní špitál – špitál v těsné blízkosti převyšuje o 3m, kostely sv. Anežky České a sv. Františka převyšuje natolik, že je mění v sentimentální suvenýry- je skutečnost. Tu nejde zamítnout. To, že ničí střešní krajinu pravobřežního panoramatu, jehož struktura má své měřítko dané rozměry středověkých parcel a sedlovými střechami s keramickou krytinou plochá střecha maršmelounu, které nestačí ani 5 původních parcel a ještě si dovoluje proniknout 10m  za hranice pozemku národní památky, nelze vyřídit jednoduchým ZAMÍITÁ SE, to je opět nepopíratelná skutečnost.

Místo odborné diskuse tu nastupuje arogance úředníků. Tak vypadá naše demokracie. Naše připomínky nebyly v územním ani stavebním řízení projednány, a proto považujeme schvalování projektu za neplatné a žádáme opakování schvalovacího procesu na základě odborné diskuse. Zdůvodnění autora projektu, že zde byly zhmotněny pověsti o Golemovy, ani závazné stanovisko Magistrátu (OPp) z r.2010 str. 8, které v novostavbě vidí reprezentaci Stínadel od Foglara za odborné argumenty považovat není možné. Praha je zatím součástí světového kulturního dědictví. Pokud se přístup našich „kompetentních“ institucí k její ochraně nezmění, nezbude nám, než se obrátit k mezinárodní veřejnosti a příslušným orgánům UNESCO.

14.4.2015

Občanský Monitoring                                                    ASORKD

Vítězslav Praks                                            Marie Švábová, Martin Kadrman

 

V kategorii Kultura, Praha, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 14.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky