Kauza Maršmeloun: Zveřejnění smlouvy a co je v ní špatně

Kauza Maršmeloun: Zveřejnění smlouvy a co je v ní špatně


Příspěvek četlo

 597 total views

V Kauze Maršmeloun zveřejňujeme smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji pozemků mezi developerem a Magistrátem Hlavního města Prahy.

Tuto pro Prahu smlouvu podepsal tehdejší primátor Jan Kasl.

Co je ve smlouvě špatně?

  1. Praha prodává pozemky investorovi za cenu nižší, než je v místě a čase obvyklé. – To je v rozporu s povinnostmi řádného hospodáře. Tento postup je sice ze zákona možný,  avšak zákon v takových případech ukládá Praze povinnost zdůvodnit, proč je cena nižší než je cena v místě a čase obvyklá. To se nestalo. Toto zdůvodnění není uvedeno ve smlouvě, není uvedeno v rozhodnutí zastupitelstva, není uvedeno v záměru. Tato skutečnost zakládá neplatnost smlouvy.
  2. Prodává-li Praha pozemky, má ze zákona povinnost jako první krok zveřejnit záměr o prodej pozemků (nestačí jen prodej odhlasovat na zastupitelstvu). Požádali jsme o zaslání tohoto záměru dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  Máme důvody se domnívat, že tento dokument obsahuje právní vady. Nezvřejnění záměru ze zákona způsobuje úplnou neplatnost smlouvy dle zákona o Hlavním městě Praze.
  3. Smlouva o smlouvě budoucí, jakkoliv je nevýhodná pro Prahu a velmi vstřícná pro developera, není ze strany developera dodržována. Praha 1 je vzhledem k této smlouvě tzv. poškozenou třetí stranou a z tohoto institutu má Praha 1 možnost i smlouvu žalovat. Například nebyla dodržena tato věta:  “Účelem této smlouvy je poskytnout budoucímu kupujícímu pozemky pro výstavbu domu uvedeného v ustanovení 1.2. s cílem zajistit, aby tato výstvaba proběhla v souladu s architektonickým charakterem Starého Města a s místními potřebami.”
  4. Smlouva o smlouvě budoucí nehovoří o záměru postavit “Maršmeloun”, nýbrž specifikuje předešlý stavební záměr, který byl roku 2010 závazným stanoviskem Ministerstva kultury zamítnut. Tzn. smlouva je v aktuální podobě pro jakokouliv výstavbu na pozemcích nepoužitelná a musí se dodatkovat.  V rámci jednání o dodatkování žádáme MHMP, aby do smlouvy doplnil požadavky NPÚ a Ministerstva kultury, jak byly definovány v Závazném stanovisku Ministerstva Kultury. A doplnění požadavků Prahy 1.

S těmito požadavky se obracíme na Kontrolní výbor MHMP, kontrolní výbor Prahy 1, zastupitelstva Prahy 1 i zastupitelstva MHMP Prahy a připravujeme přes kolegy poslance i podnět na Ministerstvo kultury, s jejichž stanoviskem se plně ztotožňujeme, jen upozorňujeme MK ČR, že se developerovi podařilo šikovným způsobem se požadavkům MK vyhnout. – Toto chceme napravit.

 

Podporujte náš protest, přijďte na demonstraci, přihlašte se k podpoře protestu na facebooku a podepište prosím naši online petici.

V kategorii Dokumenty, Praha, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 15.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky