Maršmeloun: Stavební povolení nemůže být vydáno – veřejné upozornění na právní vady

Maršmeloun: Stavební povolení nemůže být vydáno – veřejné upozornění na právní vady


Příspěvek četlo

 734 total views

Přetiskuji podání, které jsem právě odeslal vedoucímu stavebního odboru Prahy 1, panu tajemníkovi Prahy 1 a v kopii zastupitelům Prahy 1, MHMP.

Vážený pane vedoucí stavebního úřadu Prahy 1 a vážený pane tajemníku Prahy 1,

obracím se na Vás v kauze tzv. “Maršmeloun”. (Návrhu novostavby BD v Praze 1, v ulicích U Milosrdných-Kozí, výstavba bytového domu na pozemcích
parc. č. 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 910/2, 910/3, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 900/1, 900/2, 901/2, 902/2 v k.ú. Staré Město, ulice U Milosrdných, Kozí, Malá Klášterská, Praha 1.)

Vím, že developer zažádal o stavební povolení.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/stavbu-marsmelounu-mohou-zastavit-uz-jen-pripominky-ve-stavebnim-rizeni–1489831

Chci Vás upozornit na překážku ve vydání stavebního povolení, resp. se ubezpečit, že je Vám známa.

cituji paragraf 110 stavebního zákona

“K žádosti stavebník připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.”

 Citaci stavebního zákona si můžete ověřit zde.

 

Vlastníkem pozemků je Praha a zde zasílám potvrzení – oficiální listinný důkaz z MHMP, že nájemní smlouva je neplatná.

https://docs.google.com/file/d/0B_q_a1M5hm2zdFNpd0lJYTlFbWs/edit

Nová nájemní smlouva dosud nebyla podepsána, jak uvádí i oficiální dokument z MHMP.
Pravost tohoto dokumentu i stavu si můžete snadno ověřit u MHMP, resp. MHMP, jak jistě víte, smlouvy zveřejňuje na internetu.

Závěrem doplňuji upozornění, že Stavební úřad Prahy 1 správně neměl vzhledem k neexistenci platné kupní či nájemní smlouvy vydat ani územní rozhodnutí, vydal je protiprávně. I zde, jak jistě víte, platí výše uvedená povinnost stavebníka toto doložit.

Nyní stavební úřad již nemůže žít v žádném případě už ani v dobré víře, neboť jsem Vás o této překážce informoval a ostatně, výše uvedené skutečnosti jsou veřejně známy a jsou doložitelné z veřejně přístupných zdrojů a evidencí státní správy.

Toto sdělení Vám zároveň zasílám i datovou schránkou.

Zároveň tímto podávám stížnost na stavební úřad Prahy 1 za protiprávní vydání územního rozhodnutí v této kauze a žádám o odpověď.

Závěrem Vás chci upozornit i na skutečnost, že kromě nájemní smlouvy je neplatná je i smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi MHMP a developerem z důvodů věcných chyb, které jsou popsány zde:
http://obcanskymonitoring.cz/?p=4154

 

Hezký, aktivní den, přeje

Občanský monitoring
IČ 22886061
www.obcanskymonitoring.cz

 

PS: Na vědomí osobám a institucím, uvedeným v kopii zprávy. Prosím všechny zúčastněné o urychlené konání: v případě neoprávněného vydání stavebního povolení hrozí kulturní i majetkové škody Praze se všemi právními důsledky a osobní zodpovědností z ní plynoucí.

 

 

Popis kauzy Maršmeloun je zde

Petici můžete podepsat zde

Všechny články o kauze Maršmeloun si můžete přečíst zde.

V kategorii Ekonomika, Kultura, Praha, Protest, Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 24.5.2015

4 Komentáře

 1. Roman 25.5.2015 10:21

  Ke komentáři se neodpustím poznamenat, že autor v něm cituje zákonnou úpravu, která je již dávno neplatná. Zákon č. 50/1976 Sb. byl k 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb. Proto uvedený § 58 je v tomto kontextu zcela irelevantní. V současné úpravě se totiž týká zastavěného území, nikoliv stavebního řízení a to je zcela zásadní rozdíl.
  Pokud jde ze strany autora o vážně míněnou věc a nikoliv o recesi(navíc zaslanou uvedeným úředním osobám), pak si měl ověřit platný stav legislativy. Takto jen prokazuje, že nemá úplné povědomí o této problematice, když navíc současný stavební zákon nabyl účinnosti už před více než osmi lety, a proto mu nemůžu (a zřejmě ani obeslaní úředníci), ať už s maršmelounem souhlasí nebo ne, věřit ani to ostatní, o čem se zde zmiňuje…

 2. Vitezslav Praks 25.5.2015 10:30

  Roman. Dotyčné ustanovení platí samozřejmě i v novém stavebním zákoně. Ale děkuji, opravím referenci.

 3. Roman 25.5.2015 11:34

  No, neřekl bych, že “dotyčné”. Platí samozřejmě podobné ustanovení v § 110. Rozhodně tam není doslovná shoda s § 58 starého stavebního zákona, i když výklad by byl velmi podobný.
  Já jsem ale jen chtěl upozornit na to, že když potom podobné žádosti přijdou na stůl úředníkům (mezi něž mimochodem také patřím), kteří se musí řídit platnými zákony, pak nemají jinou možnost, než reagovat zamítavě. A takovéto úlety je poté zbytečně zdržují. A nejen je, samozřejmě. Argument, že je to v novém zákoně vlastně podobně, možná stejně, je z tohoto pohledu zcela irelevantní.

 4. Vitezslav Praks 25.5.2015 13:38

  Roman. Nevidím jako svou největší přidanou hodnotu úředníkům dohledávat přesnou citaci – u předpisu, se kterým oni pracují, narozdíl ode mne, od rána do večera. Nejsem ani právník, ani profesionální demonstrant. 🙂

  Cílem bylo je informovat o problému: Stavebník nemá platnou nájemní smlouvu, nemá potřebné podklady k tomu, aby dostal stavební povolení. To je ta message.

  A nestává se, že by naše podání byla zamítána.

  Ale ano, máte pravdu, člověk musí být přesný, dohledám to a upravím. Díky.

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky