Maršmeloun: Praha chce prodat pozemky developerovi pod cenou na základě neplatných smluv

Maršmeloun: Praha chce prodat pozemky developerovi pod cenou na základě neplatných smluv


Příspěvek četlo

 397 total views

Kritizujeme kauzu Maršmeloun především z hledisek ochrany památek a urbanismu, neopominutelnou částí problému je i majetkové hledisko.  Praha prodává developerovi nesmírně lukrativní pozemky za cenu nižší než jsou v místě a čase obvyklé, jak jsme doložili v článku: Kauza Maršmeloun: Zveřejnění smlouvy a co je v ní špatně. Sám investor na veřejné diskuzi k Maršmelounu, kterou uspořádal Institut pro rozvoj Prahy, vyčíslil své platby za pozemky na 18 milionů Kč. To je humorné. Je to cena bytu na Praze 1. Jak jsme zjistili dále, má tato platba proběhnout na základě smlouvy o smlouvě budoucí, která je neplatná. Níže uvádíme listinné důkazy, omluvte trochu právnické argumentace, pokusíme se být maximálně srozumitelní a čtiví.

Před prodejem či pronájmem je povinnost zveřejnit záměr

Chce-li Praha (jakékoliv město či obec) prodat či pronajmout jakýkoliv majetek, je povinna nejprve zveřejnit tzv. záměr, že tak chce činit. Smyslem vyhlášení záměru je umožnit jakémukoliv případnému zájemci na záměr reagovat a podat nabídku. Pokud se tak nestane, je následné právní jednání ze zákona neplatné. Praha následně nabídky vyhodnotí a měla by zvolit tu nejvýhodnější a s výhercem následně uzavře smlouvu. (Pokud nezvolí ekonomicky nejvýhodnější nabídku, je ze zákona povinna tuto volbu vysvětlit.”

Cituji dotčený paragraf ze Zákona o hlavním městě Praze:

Ҥ 36

(1) Záměry hlavního města Prahy nebo městských částí prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku hlavní město Praha nebo městská část zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orgánech hlavního města Prahy nebo v orgánech městských částí vyvěšením na úřední desce11a) Magistrátu hlavního města Prahy nebo na úřední desce úřadu městské části, aby se k nim mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může hlavní město Praha nebo městská část zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud hlavní město Praha nebo městská část záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné.” Zákon o hlavním městě Praze si můžete přečíst zde.

Zveřejnění záměru Magistrátu Hlavního města Prahy na prodej si můžete prohlédnout zde.

Následná smlouva o smlouvě budoucí kupní je zveřejněna zde.

Všimněte si, jaké právní vady obsahuje zveřejněný záměr na prodej:

  1. Především neobsahuje cenu zamýšleného prodeje.
  2. Dále neobsahuje přesnou identifikaci parcel (není uvedeno konkrétní katastrální území, o které se jedná.). Podle stanoviska právníka, které mám k dispozici, je tento záměr neplatný – jakoby nebyl. Na takový záměr nemohl nikdo reagovat, neboť nedokázal určit, k jakému území se vztahuje a jaká je cena.
  3. Dále záměr neobsahuje ani všechny parcely, které byly předmětem následného prodeje, v kupní smlouvě je specifikována parcela 904, která není uvedena v záměru. – Další důvod neplatnosti.

Kromě neplatné smlouvy o smlouvě budoucí kupní, je neplatná i nájemní smlouva. Na to přišel už i sám Magistrát a dal nám tento listinný důkaz o neplatnosti nájemní smlouvy.  Jak si můžete přečíst v referovaném dokumentu, magistrát vrátil developerovi nájem a developer neplatí nájem. Napadají mne slova britské popové kapely Pet shop boys: “I love you, you pay my rent.” – Miluji tě, platíš můj nájem.

Končím svůj článek broukáním skladby od Pet shop boys

“You dress me up
I’m your puppet
You buy me things
I love it.”

Celý text skladby Pet Shop Boys je zde.

 

Co na to Praha? Dokončí realizaci této protiprávní a pro občany nevýhodné transakce? Zachovejte nám čtenářskou přízeň a podporu, budeme vás průběžně informovat.

 

Popis kauzy Maršmeloun je zde

Petici můžete podepsat zde

Všechny články o kauze Maršmeloun si můžete přečíst zde.

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Kultura, Praha, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 24.5.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky