Petr Ješátko: Nemáme-li nový plán péče, respektujme plán péče, sestavený v době vlády premiéra Zemana

Petr Ješátko: Nemáme-li nový plán péče, respektujme plán péče, sestavený v době vlády premiéra Zemana


Příspěvek četlo

 593 total views

Jesatko

Přetiskujeme článek Petra Ješátka k navrhovanému zrušení kontinuity tzv. Plánu péče v Národním parku Šumava.

Současný prezident Miloš Zeman vedl jako premiér  (1998-2002) vládu odborníků . V Národním parku Šumava byl v té době ředitel Ing. Žlábek. Pan ředitel Žlábek byl zodpovědný za vypracování tzv. návrhu Plánu Péče pro tento park, na roky 2000 až 2010. Na vypracování tohoto dokumentuse podíleli botanici, zologové a další přírodovědci. Zároveň i lesníci, zastoupení lesními typology na vysoké úrovni. Sám pan ředitel Žlábek byl v minulosti také lesnický typolog a dokonce náměstek Lesprojektu. Nikdo nemůže takový Plán péče zpochybňovat odbornými argumenty.
Návrh Plánu péče, detailně zpracovaný s přílohou managementu lesů, opět opět odborně velmi kvalitně zpracovanou, předložil Národní park Šumava Ministerstvu životního prostředí. Ministr této vlády pan RNDr. Kužvart jej po projednání v oponentní radě schválil podle §18 Zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tedy právně a odborně Plán péče, který měl všechny požadavky splněny.

Zásadní cíle, které uvedený Plán péče stanovil

  • Dosáhnout do roku 2030 nejméně 50 % a více území v I. zóně (tedy bezzásahové – viz příloha č. 1. Zonace v plánu péče.
  • Dosáhnout ročně redukované plochy obnovy jedlí na 160 – 200 ha (kombinace přirozené a umělé obnovy –   viz příloha č.2 – Cílové dřeviny v plánu péče.
  • Dosáhnout ročně redukované obnovy buku na cca 250-300 ha (opět kombinace přirozené a umělé obnovy – viz příloha č.3 – Cílové dřeviny v plánu péče.

Je zde řada dalších cílů a doslova podrobný návod,jak tyto cíle realizovat.
Dnešní situace po skončení tohoto Plánu péče je taková, že Národní park Šumava nejenže nemá platný Plán péče, což je rarita v národních parcích, a tedy pečuje o území živelně, ale dokonce odmítá pokračovat a dodržet kontinuitu s plány předchozími. Bezzásahové území navrhuje současné vedení Národního parku Šumava snížit na pouhých 23 % a naprosto bezzásahové území nerozšiřovat až do roku 2030. Tedy 77 % území, chce pro účely dotace nazývat národním parkem, ale hospodařit chce na něm hůře, než se hospodaří v lesích hospodářských. To konkrétně znamená: odklad zalesnění holin po vytěženem a z ekosystému odvezeném a prodaném dříví až o 28 let, výrazné omezení výsadby jedle a listnatých sazenic, které právě mělo zajistit převod uměle založených smrkových monokultur v nižších vegetačních stupních na lesy smíšené, ekologicky stabilnější, přírodě blízké, tak, jako provádí NP Krkonoše dosud a mnoho dalších věcí, které jsou v rozporu s posláním národního parku. Podle současného ředitele parku, jmenovaného ministrem Brabcem, po návštěvě pana předsedy ANO Babiše na Šumavě, má zásahové území sloužit zisku k financování organizace. Tedy nikoliv národní park, ale jen etiketní podvod na občany, kteří si platí národní park.

K napsání tohoto článku mne inspirovalo vystoupení ministra ŽP pana Brabce (ANO) a náměstka pana Mana (ČSSD) na semináři v Parlamentu ČR před několika dny, viz článek MŽP připouští úpravy v návrhu novely z. 114.

Pan ministr Brabec ubezpečuje přítomné, že jak říká, Šumava neuschne. Ona totiž nemusí uschnout, ona může být vytěžena po tichém nátlaku majitelů velkých lesnických firem, z nichž UNILES a Wotan Forest vlastní Agrofert, pana předsedy ANO Babiše, který při své návštěvě Šumavy, před jmenováním ředitele Národního parku Šumava, shlédl nového ředitele i lesy. Oboje na něj zapůsobilo. Od vzniku parku byl vždy velký tlak různých uskupení s různými kmotry v pozadí na dřevo, pozemky a veřejné zakázky. Ne nadarmo o těchto machinacích a tlacích informuje loňská Zpráva BIS. A že i to dřevo ještě na Šumavě zbylo, ukazuje přiložená mapa porostů starších 100 let.

Naopak pan náměstek Mana (ČSSD) na semináři vyslovil zcela jasnou větu, že vymezení bezzásahových zón nemůže být politické, nýbrž musí být odborné.

Obracím se tedy na všechny poslance, kteří dávají přednost v těchto věcech odbornosti, aby v zákoně, který budou novelizovat, zakotví odbornost, protože se jedná opravdu o odbornou záležitost v péči o lesní ekosystémy, nikoliv o politikaření. Věřím, že i pan prezident Zeman si vzpomene na svou vládu a bude požadovat dosažení cílů a termínů stanovených pro Šumavu v době, kdy byl premiérem této vlády.

Petr Ješátko st. (Autor je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu).

Starší pořad Petra Ješátka pro Českou televizi

V kategorii Šumava

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 27.2.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky

Předchozí: