Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu


Příspěvek četlo

 562 total views

Cílem návrhu je přizpůsobit český právní řád evropským právním předpisům, které souvisejí s projektem, jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU. Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů. Úprava neimplikuje povinnosti ani opatření, jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení finančních prostředků.

K tomu je třeba implementovat řadu právních norem týkajících se zejména následujících oblastí:

  • revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry,
  • harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů,
  • úpravy přeshraničního nabízení investičních fondů,
  • podpora růstu trhu malých a středních podniků,
  • zakotvení právní úpravy transparence v oblasti tzv. financování udržitelnosti,
  • harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).

Navrhovaná úprava by měla mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, zejména na dluhopisové právo, na usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování, na harmonizaci a usnadnění přeshraničního skupinového financování a konečně na vztah trhů malých a středních podniků. Neměla by mít žádné negativní dopady na spotřebitele. Ochrana drobných investorů by neměla být tímto návrhem snížena a úprava v zákoně o dluhopisech by naopak měla vést k vyšší ochraně investorů do dluhopisů.

Celý návrh včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 13.1.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky