Strategie Evropské unie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025

Strategie Evropské unie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025


Příspěvek četlo

 667 total views

V polovině listopadu loňského roku zaslala EK prostřednictvím své ředitelky Martine Deprezové dokument „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů“, které se zabývá strategií pro rovnost osob lesbických, gayů, bisexuálních, trans, nebinárních, intersexuálních a queer (označení LGBTIQ). Aktivitu v této oblasti zahájila EK v roce 2015. Na vnitrostátní úrovni uznalo páry stejného pohlaví 21 členských států (včetně ČR), z toho čtyři členské státy zavedly postupy uznávání pohlaví bez lékařských požadavků (Dánsko, Irsko, Lucembursko, Malta).
Pro přesnost a přehled uvádíme klasifikaci osob, o které se jedná:

  • jsou přitahovány osobami stejného pohlaví, jako jsou ony samy (lesbické, homosexuální), nebo jakýmkoli pohlavím (bisexuální),
  • jejich genderová identita nebo genderový projev se liší od pohlaví, jež jim bylo při narození určeno (trans, nebinární),
  • narodily se s pohlavními znaky, které neodpovídají typické definici muže nebo ženy (intersexuální),
  • jejich identita nezapadá do binární klasifikace sexuality a/nebo pohlaví (queer).

Podle průzkumu se diskriminace osob LGBTIQ od roku 2012 do roku 2019 zvýšila z 37 % na 43 %, tj. o 16 %. Pro část z nich není bezpečné veřejně projevovat náklonnost, být otevřený ohledně své sexuální orientace, genderové identity, vyjádření genderu a pohlavních znaků (ať už doma nebo v práci). Významný počet je ohrožen chudobou a sociálním vyloučením. Ne všichni považují za bezpečné hlásit policii slovní útoky a fyzické násilí. Společenské přijetí vzrostlo mezi léty 2015 a 2019 z 71 % na 76 %, v devíti členských státech se všem snížilo. Pandemie covidu-19 a následná opatření uvěznila mnoho mladých i starších osob v prostředí, kde by jim mohlo hrozit násilí nebo kde jsou ohroženy zvýšenou mírou úzkosti nebo deprese. Objevují se i hoaxy obviňující LGBTIQ osoby z šíření koronaviru.

Ačkoli má EU v oblasti základních práv velmi vysoké standardy, nejsou vždy uplatňovány stejně. Tato vůbec první strategie reaguje na výzvy členských států a Evropského parlamentu a podporuje ji i meziskupina pro práva LGBTI osob a občanskou společnost. Definuje řadu opatření týkajících se čtyř základních pilířů:

  • boj proti diskriminaci LGBTIQ osob
  • zajištění bezpečnosti LGBTIQ osob
  • budování inkluzívních společností pro LGBTIQ osoby
  • vedoucí role při prosazování rovnosti LGBTIQ osob po celém světě

Boj proti nerovnosti v EU je sdílenou odpovědností. Instituce a agentury EU, členské státy, včetně regionálních a místních orgánů, orgány pro rovné zacházení, občanská společnost a podniky musí zvýšit svou angažovanost. Všechny instituce by měly stanovit jasný závazek pokračovat ve společné strategii.

Komise proto vyzývá Evropský parlament, aby obnovil svůj závazek a podpořil provádění této strategie, a Radu, aby v návaznosti na tuto strategii přijala příslušné závěry. Dále vyzývá Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, aby podpořily dialog s místními a regionálními orgány a občanskou společností, včetně sociálních partnerů, o tom, jak prosazovat rovnost LGBTIQ osob. Agentura Evropské unie pro základní práva a Evropský institut pro rovnost žen a mužů budou nadále podporovat rovnost LGBTIQ osob prostřednictvím pravidelných průzkumů, technické pomoci a metodické podpory členským státům.

Celý dokument naleznete zde.

V kategorii Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 15.1.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky