Dokument: Věcný záměr zákona o vyvlastnění, připravený MPO a předložený vládě

Dokument: Věcný záměr zákona o vyvlastnění, připravený MPO a předložený vládě


Příspěvek četlo

 510 total views

Hlavním cílem záměru je „zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé“.

Materiál ministerstva průmyslu a obchodu řeší jak problematiku jednostranného prosazování zájmů společnosti na úkor vlastníků, tak snahy vlastníků stavby celospolečenského významu, s nimiž nesouhlasí, mařit a protahovat.

Snahou předkladatelů je také „zvýšení právní jistoty v otázkách náhrady za vyvlastnění a zvýšení motivace k uzavírání dohod o získání práv“. Proto se navrhuje rozšíření předmětu vyvlastnění, přesun nákladů na druhé znalecké posudky z vyvlastnitelů na vyvlastňovací úřady, úprava příslušnosti vyvlastňovacího úřadu podle rekodifikace stavebního práva, střet vyvlastňovacího a exekučního řízení a další. Stejně tak je třeba zohlednit změny, které přinesl stávající občanský zákoník, například považovat právo stavby za věcné právo.

K návrhu bylo uplatněno celkem 423 připomínek, z toho 263 podstatných.

Celý materiál včetně připomínek najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 26.5.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky