Dokument: Návrh vyhlášky MŽP o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil

Dokument: Návrh vyhlášky MŽP o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil


Příspěvek četlo

 622 total views

Cílem právní úpravy z dílny ministerstva životního prostředí, která byla předložena vládě, je zvýšit ochranu Lochkovského profilu. Stávající vyhlášení a vymezení tohoto zvláště chráněného území pochází z roku 1988 a v současné době už nevyhovuje. Ani aktuální stav území a rozsah výskytu předmětů chráněných prvků neodpovídá platnému předpisu.

K návrhu vyhlášky přišlo celkem 11 připomínek od pěti připomínkových míst: MF, MMR, MPO, MZe a hl. m. Prahy. Dvě připomínky byly z kategorie „zásadní“, ostatní byly buď akceptovány, nebo vyřízeny vysvětlením.

Nová vyhláška má zajistit patřičnou úroveň „ochrany cenného přírodního útvaru určeného k ochraně skalních a travinných ekosystémů suchých trávníků, lesních ekosystémů teplomilných doubrav a dubohabřin, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a devaterníku šedého (Helianthemum canum), včetně jejich populací, biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jeho populace, a opěrného geologického profilu k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídolí a hranice silur-devon, detailního disharmonického provrásnění a význačného paleontologického naleziště Joachima Barranda“.

Celý materiál včetně připomínek najdete zde.

V kategorii Legislativa, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 26.5.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky