NKÚ: Chyba v legislativě. Nebezpečný odpad je ukládán na skládky bez poplatku.

NKÚ: Chyba v legislativě. Nebezpečný odpad je ukládán na skládky bez poplatku.


Příspěvek četlo

 530 total views

 

NO

Nejvyšší kontrolní úřad upozornil na mezeru v zákoně o odpadech. Zákon umožňuje provozovatelům uložit na skládku nebezpečný odpad, vykázat jej jako materiál pro terénní úpravy a vyhnout se placení poplatku. Výběr poplatku za uložení nebezpečného odpadu od roku 2007 trvale klesá.  Roku 2007 činil výběr poplatku 107 milionů Kč, v roce 2011 již byl téměř poloviční: 59 milionů Kč.

Citujeme z tiskové zprávy: “Zákon umožňuje ukládat nebezpečný odpad na skládky jako tzv. technologický materiál na zajištění skládky a jako materiál na terénní úpravy. Obě tyto kategorie jsou přitom od poplatků osvobozené.” … V roce 2011 tak bylo na kontrolovaných skládkách osvobozeno od poplatků 98,5 % nebezpečného odpadu, přestože na nich byl fakticky skladován. “

Citujeme z detailní zprávy: “V KA č. 05/28 bylo mj. zjištěno, že komplikovanost systému výběru a odvodu poplatků za ukládání nebezpečných odpadů na skládky umožňuje původcům odpadů a provozovatelům skládek nebezpečných odpadů poplatek za ukládání nebezpečných odpadů na skládky buď neplatit vůbec, nebo jen v minimální výši; objem vybraných poplatků za ukládání nebezpečného odpadu byl značně ovlivňován množstvím nebezpečného odpadu vykázaného jako technologický materiál na zajištění skládky.”

A dále:  “Bylo zjištěno, že všichni kontrolovaní provozovatelé skládek, které NKÚ v rámci této kontroly prověřil, nakládali v kontrolovaném období se skládkovaným NO převážně těmito od poplatku osvobozenými způsoby.”

a dále: “Nebezpečné odpady obsahující azbest jsou zpoplatněny pouze základní složkou poplatku.

a dále: “NKÚ zjistil, že v roce 2011 bylo na kontrolované skládky uloženo až 98,49 % nebezpečného odpadu bez poplatku.”

Jaká by měla být provedena nápravná opatření?

1. Novelizovat vyhlášku k zákonu o odpadech, konkrétně: 294/2005 Sb.7,  § 6 odst. 3.

2. Zlepšit kompetence SFŽP, ČIŽP pro kontrolu provozovatelů skládek.

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu má být příjmem Státního fondu životního prostředí –  mají z něj být hrazeny sanace a odstraňování ekologických škod.

Odkaz na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu je zde.

Detail kontroly je zde.

 

EDIT: Zaslal jsem upozornění na MŽP s dotazem, zda bude změněna chyba ve vyhlášce. Přikládám odpověď MŽP.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 2.8.2013

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky