Dokument: návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví

Dokument: návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví


Příspěvek četlo

 633 total views

Plný název dokumentu zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. Předseda sněmovny na návrh vlády vyhlásil pro projednávání stav legislativní nouze, takže zákon bude projednáván ve zkráceném jednání bez prvního čtení.
Změny se týkají § 47 a § 79 a vymezují možnosti fyzických osob, které covid-19 prodělaly, byly proti němu očkovány nebo byly na něj vyšetřeny, jak tuto skutečnost prokázat

V důvodové zprávě se mj. uvádí:

  • … je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů, jinak by nebylo možné zaručit správnost certifikátů, zejména z hlediska ztotožnění osob.
  • Návrh zákona mimo jiné reaguje i na „Nařízení o certifikátech o očkování, testování a uzdravení“ připravované EU. Podle tohoto návrhu by pro zajištění svobody volně se pohybovat a pobývat na území členských států měl být vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání covid-19, nazvaný „Digitální zelený certifikát – Digital Green Certificate.“
  • Je kladen důraz na to, aby digitální cesta byla primární, aby „listinné“ agendy nechávala pouze v pozici náhradních procesů, které jsou využitelné v případě, kdy digitální svět není dostupný. Jedná se zejména o situace, kdy fyzická osoba nevybavená elektronickou identitou navštíví poskytovatele zdravotních služeb nebo Czech Point.
  • Cílem je mimo jiné propojit informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb s Informačním systémem infekčních nemocí a umožnit tak vydávání certifikátů o onemocnění covid-19 prostřednictvím těchto informačních systémů.

Plné znění dokumentu včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 17.6.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky