Dokument: Vládní návrh novely zákona o právu autorském a právech souvisejících

Dokument: Vládní návrh novely zákona o právu autorském a právech souvisejících


Příspěvek četlo

 515 total views

Celý název dokumentu zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“.
Návrh zavádí do českého právního řádu novou unijní úpravu zmíněných práv, která zatím ve vnitrostátním právním řádu nejsou obsažena vůbec nebo jen částečně.

Celý dokument je mimořádně objemný (přes 500 stran v PDF), takže se omezíme jen na stručný výčet zásadních změn.

Doplněny, resp. modifikovány byly paragrafy Doplňková online služba vysílatele, Právo na přiměřený podíl na příjmech vydavatele tiskové publikace, Licence pro digitální výuku, Licence pro užití díla nedostupného na trhu, Licence pro karikaturu, parodii nebo pastiš, Licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat, Licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat k vědeckému výzkumu.
Přidány byly nové díly Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online a Postupy pro řešení sporů.

Celý dokument je k dispozici zde.

V kategorii Dokumenty, Kultura, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 30.6.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky