Oznámení: demonstrace před PSP

Oznámení: demonstrace před PSP


Příspěvek četlo

 697 total views

Honza Urban

Dnes 7. 7. 2021 se vláda pokusí zařadit na program PSP schválení novely zákonu o ochraně veřejného zdraví, sněmovní tisk 1225 a 1231. Je to tzv. zákon o covid pasech. Covid pasy by nebyly takový problém. Problém je bod 8., který do tohoto zákona vložili a díky kterému se z naší země stane země diskriminace zdravých lidí a apartheidu neočkovaných.
Proto je svolána demonstrace na Malostranském náměstí před budovu PSP na 7. 7. 2021 od 9 hodin.

Zmíněný bod se bude týkat všech neočkovaných (výňatek ze sněmovního tisku 1225 novely zákonu o ochraně veřejného zdraví):

8. V § 69 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: „i) omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem,”.
9. Nad označení § 79 se vkládá nadpis, který zní: „Sběr a zpracování osobních údajů“.

To znamená, že na veškeré soukromé akce (svatby, křtiny, pohřby, rodinné oslavy) nebo na všechny veřejné akce a vstupu do veřejných prostor (volby do PSP, koncerty, divadla, kina, služby, obchody, nákupní centra, parkoviště, ulice, sportovní a společenské akce, akce spolku, stran a hnutí, aj.), by bylo vpustit pouze očkované, testované nebo kteří prodělali covid. Což už ve skutečnosti je apartheid na vlastním obyvatelstvu, a to jen proto, že nechce být očkováno podmínečně schválenou experimentální genovou emulzí.

Měli byste se nad tím zamyslet, jestli toto chcete? Chcete se očkovat každý rok nebo co devět měsíců touto neznámou látkou? Vždyť i vaši rodiče, děti nebo vnoučata budou diskriminováni, pokud se nepodvolí tlaku vlády a nenechají se naočkovat.

Každý, kdo nebude mít očkování, bude se muset stále a stále testovat těmi čínskými tyčinkami, které nemají schválení SÚKL ani EMA, u kterých vám nikdo neručí za jejich nezávadnost, neručí vám za to, jestli nejsou napuštěny karcinogenní látkou ethylenoxidem (EO) a neručí vám za to, že vám nezpůsobí rakovinu, či jiné potíže.

Ministr Vojtěch neříká celou pravdu. Tento zákon sice umožní Čechům cestovat pohodlně do ciziny, ale zároveň znemožní všem Čechům svobodný pohyb po vlastní republice.

V kategorii Protest, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 7.7.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky